Aktivitet

Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Aktivitet

Aktivitet

Klubber med attraktive aktivitets- og konkurransetilbud er et av kriteriene for at golf Norge skal nå målet om flere og bedre golfspillere. For å treffe rett, skal aktiviteten og graden av utfordring stå i samsvar med den enkeltes ferdigheter.

Aktivitet handler om å rekruttere nye spillere, ivareta dem som er kommet i gang og sikre mulighetene til å utvikles videre. Det gjelder å finne ut av hvordan man varierer aktiviteter og konkurranser slik at de er forlokkende for nybegynneren og den som er kommet lenger i sin utvikling.

Der hvor det går en rød tråd gjennom alle faser, rekruttering – ivaretakelse – utvikling, er sannsynligheten større for at mennesker beholder interessen oppe og bevares som aktive medlemmer i klubben.

Veien til golf

Gjennom nybegynnerkurset skal spilleren komme i gang med treningen samt lære det mest grunnleggende om sikkerhet, golfvett og ferdsel på golfbanen. Les mer.

NXT LVL

NXT LVL er en ferdighetstrapp for golfspillere på alle nivåer, fra nybegynner til scratch spiller! Les mer.

Golf for barn

Golfaktiviteter er for de yngste spillerne, 6 til 12 år. Les mer.

Vedlagte filer

Sportslig plan for golf-Norge (pdf, 3 mb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS