Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Aktivitet » Golf - Grønn Glede

Golf - Grønn Glede

I Golf - Grønn Glede tilrettelegges golftilbud for personer som av ulike årsaker har et særskilt behov. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske golfklubber og
NGF i samarbeid med:

Hvorfor Golf - Grønn Glede?

NGF ønsker å sette fokus på golfens velegnethet som helsebringende aktivitet. De aller fleste kan spille golf. Det er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen og konkurrere på like vilkår.

Felles for alle golfspillere er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med en fin naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

I 2014 er det 36 golfklubber som deltar i Golf – Grønn Glede. Klubbene velger selv sine målgrupper, inkludert bl.a:

Klubbene som deltar i Golf - Grønn Glede vil jobbe for å legge til rette for et godt aktivitetstilbud for deltakerne.

Her finner du en oversikt over deltakerklubbene.

Langsiktig mål

Golf skal bli allment kjent som en helsebringende aktivitet som kan drives av alle. NGF vil bidra til et økt fokus på golf i en helsefremmende sammenheng generelt, og spesielt tilknyttet satsingen Golf – Grønn Glede.

De lokale golfklubbene vil tilby Veien til golf – kurs, samt grunnleggende opplæring i golf der Golfloop NXT LVL vi være et sentralt virkemiddel. Klubbene tilrettelegger og gjennomfører ukentlig trening for deltakerne gjennom hele golfsesongen. Vi ønsker at deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten og at de får anledning til å oppleve golfsporten gjennom en hel sesong med kontinuerlig oppfølging.

Kontaktperson NGF:

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent
Mobil: 995 76 525 Send e-post

Vedlagte filer

Golf - Grønn Glede - Brosjyre (pdf, 5 mb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS