Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Aktivitet » Juniorgolf

Juniorgolf

Klubbens juniorarbeid er sentralt for at flere barn og unge skal få muligheten til å spille golf. Et levende juniormiljø vil ha en positiv virkning på klubbens treningskultur i sin helhet!

I Norge er man junior fra og med det året man fyller 13 år, til og med det året man fyller 19 år.

Aktiviteter og godt planlagt trening

Forutsetningene for at juniorene skal oppleve mestring og utvikle seg som golfspillere, er at treningen er utformet slik at den tar hensyn til personens ferdighetsnivå og at det gis nok tid og mulighet til trening. NGFs utviklingstrapp kan brukes som et referansepunkt. Ved å benytte seg av NXT LVL treningskortene får spilleren muligheten til å følge sin egen utvikling.

Konkurranser i regi av klubben

Varierte konkurranser er morsomt og kan stimulere til trening og utvikling. Klubbens tilbud er viktig. Testene for å klare et nivå i NXT LVL er en måte å få  konkurransemomentet inn i treningen. Sørg for treningsområder med permanent merkede målområder som innbyder til lekfylt konkurranse.

Turneringsdeltakelse

Øk konkurransedeltakelsen i egen klubb først. Debuten på regionale turneringer er neste utfordring. En del tar seg videre til Titleist Tour og det nasjonale nivået. Reis sammen på regionale turneringer som et samlet lag. Spill lagkamper. Det er voksnes ansvar at juniorene får tid å utvikle seg. Sørg før balanse mellom trening og turnering.

Organisasjon med teamfølelse

Virksomheten for juniorer innebærer mange arbeidsoppgaver og det er viktig å fordele disse, slik at man unngår for mye slitasje på den enkelte. Å være to om enhver oppgave, er enkel måte å få god dynamikk og skape samhørighet i teamet. Sørg for at ha et team som kan støtte spillerens utvikling helhetlig. Involver foreldre i diskusjonene om hverdag og trening. Foreldre er de viktigste støttespillerne som junioren har.

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS