Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Aktivitet » Kvinnegolf

Kvinnegolf

Flere jenter og kvinner som aktive spillere, ledere og trenere!

Vi viderefører det arbeidet som er påbegynt med å sikre jenters og kvinners plass i golf-Norge. Dette gjelder både rekrutteringen av spillere, ledere og trenere, samt hvordan alle disse blir ivaretatt og videreutviklet i golfen. I venstremenyen finner du ideer om tiltak som klubben kan iverksette innen områdene aktivitet, organisasjon og anlegg .

Tiltaksplan

Jenter og kvinner i norsk golf er en sjekkliste med ideer om hvordan aktiviteten i klubben kan økes. Tiltaksplanen kan lastes ned fra denne siden eller bestilles gratis fra NGF.

Vedlagte filer

The Opportunity to Grow Golf: Female Participation (pdf, 2 mb)
Jenter og kvinner i norsk golf - Tiltaksplan (pdf, 757 kb)
Golf og kvinner - Informasjonsbrosjyre (pdf, 519 kb)
Kjønn i endring – en tilstandsrapport om norsk idrett (2009) (pdf, 3 mb)
Utvikling av kvinnegolfen i Norge frem til 2010 (pdf, 220 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS