Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Aktivitet » Jente- og Kvinnegolf

Jente- og Kvinnegolf

Flere jenter og kvinner som aktive spillere, ledere og trenere!

I perioden 2017 – 2020 intensiverer vi arbeidet med å sikre golfens attraktivitet for jenter og kvinner. En nasjonal jente- og kvinnesatsing omhandler både rekruttering av spillere, ledere og trenere, samt hvordan alle disse blir ivaretatt og videreutviklet i golfen.

Mål for perioden

Hva betyr dette for hver enkelt golfklubb?

Vi vil stimulere til flere jenter og kvinner som frivillige trenere, og refunderer kursavgiften for alle kvinnelige frivillige trenere som utdannes fra 2017 og som fremdeles er engasjert som trenerressurser i klubben ett år etter avsluttet kursløp.

Med andre ord Trener 1 utdanning er GRATIS for engasjerte jenter og kvinner!

Klubben betaler avgiften som normalt deltakeråret og får refundert beløpet etter dokumentasjon av aktivitet påfølgende år.

Det finnes i overkant av 2.000 golfhull i Norge. Om vi forutsetter at det finnes en sammenheng mellom antall hull og størrelsen på golfklubbenes medlemsmasse, kan vi fordele vekstambisjonen mellom klubber på følgende måte:

En netto vekst på 2 jenter/kvinner pr. golfhull i Norge i perioden.

Rekruttere
Nye jenter/kvinner
totalt 2017-2020
Ivareta
Netto vekst
totalt 2017-2020
6-hulls klubb 37 12
9-hulls klubb 56 18
18-hulls klubb 113 36
27-hulls klubb 169 54

Skal vi få til dette må jente- og kvinnefokuset være tydelig fremme i alle diskusjoner og valg uansett område i golf-Norge.

For å fokusere vår kraft i en felles retning har vi valgt å prioritere ulike virkemidler som vi skal jobbe spesielt med i perioden. En beskrivelse av disse finner du i venstremenyen.

Utviklingsplan for nasjonal jente- og kvinnesatsing 2017-2020 finner du i sin helhet i vedlagte filer under.

Tiltaksplan

Jenter og kvinner i norsk golf er en sjekkliste med ideer om hvordan aktiviteten i klubben kan økes. Tiltaksplanen ble utarbeidet i 2011, men mange av tiltakene har fremdeles god relevans, og vi velger å ha den liggende som en idèbank. Brosyren kan lastes ned fra denne siden.

Kontaktperson NGF:

Anja Solevågseide

Teamleder idrettsutvikling
Mobil: 909 73 838 Send e-post

Vedlagte filer

Utviklingsplan for nasjonal jente- og kvinnesatsing (pdf, 1 mb)
Jenter og kvinner i norsk golf - Tiltaksplan (pdf, 757 kb)
Kjønn i endring – en tilstandsrapport om norsk idrett (2009) (pdf, 3 mb)
Utvikling av kvinnegolfen i Norge frem til 2010 (pdf, 220 kb)
The Opportunity to Grow Golf: Female Participation (pdf, 2 mb)
The Global Economic Value of Increased Female Participation in Golf (pdf, 6 mb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS