Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Aktivitet » Seniorgolf

Seniorgolf

Norsk Senior Golf (NSG) representerer mannlige og kvinnelige senior golfspillere som er medlemmer av klubber tilsluttet Norges Golfforbund.

NSG er assosiert med NGF og opptrer utad, nasjonalt og internasjonalt, som en organisasjon for enkeltmedlemmer som gjennom sine klubbmedlemskap er underlagt NGF’s lover.

Som assosiert organisasjon til NGF vil NSG representere Norge og samarbeide med andre lands senior organisasjoner som offisielt godkjennes av de respektive forbund som NGF samarbeider med. Det offisielle navnet er Norsk Senior Golf (Assosiert Norges Golfforbund) og den internasjonale betegnelsen er Norwegian Senior Golf (Associated the Norwegian Golf Federation).

Senior er man i golf fra og med det året man fyller 50 år for både damer og herrer.

Offisiell nettside: www.seniorgolf.no

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS