Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Aktivitet » Sportslig plan

Sportslig plan

Sportslig plan er golf-Norges veikart til fremgang. Planen skal definere hva som skal prege den norske golfen i fremtiden og bidra til å sette golfspilleren i sentrum, uansett alder, kjønn, ferdighet og funksjonsnivå.

Normalt er utviklingstrapper skapt med tanke på å optimalisere særidrettens talentutvikling, for på sikt å oppnå gode toppidrettsresultater. Denne planen inneholder også «aldersrelatert trening», men minst like viktig er beskrivelsen av hvordan vi rekrutterer, ivaretar og utvikler den voksne delen av medlemsmassen, denne delen har vi valgt å kalle for «aktiv livet ut».

Med sportslig plan ønsker vi å øke aktiviteten i klubbene og bedre den fysiske og psykiske helsen til golferne. Vi ønsker at golfklubben skal bli et naturlig samlingspunkt for barn og unge. Og vi ønsker at spillerne skal føle større mestring gjennom golfen. Sportslig plan ligger til grunn for trener og aktivitetsutvikling i regi av NGF.

Hvem kan bruke sportslig plan?

Sportslig plan er et hjelpemiddel og en støtte som kan brukes ved planlegging av klubbens idrettslige virksomhet, av trenerens aktiviteter og ved individuell treningsplanlegging for spillere.

Styret og administrasjonen

I «Aldersrelatert trening» vil det være ledernes hovedoppgave å legge til rette for trenerne, gi dem best mulig forutsetninger å jobbe etter. Oppgaven handler fremfor alt om å se på de ytre forutsetningene på de forskjellige trinnene.

I «Aktiv livet ut» handler det i enda større grad om tilrettelegging for den store gruppen av golfere som tradisjonelt ikke benytter seg av trenere. Vi vet at mange faller fra fordi de ikke blir ivaretatt og utvikler seg til å ha nok glede av sporten. Denne planen ønsker å endre det.

Golftreneren

Sportslig plan er ikke et treningsprogram, det må treneren selv lage. Men planen synliggjør hva som skal prioriteres på de ulike utviklingsnivåene, hvilke ytre forutsetninger som må finnes, hvordan vi bør trene og hvilke resultater som forventes.

Spilleren

Spilleren kan gå inn på et passende trinn og studere de ønskede «krav». Hvordan ser min golf ut i forhold til dette? Hva trenger jeg å forbedre? Hva må jeg utvikle for å nå min målsetning? Hvordan må jeg trene for å ta neste steg?

Vedlagte filer

Sportslig plan for golf-Norge (pdf, 3 mb)
Sportslig plan for klubb - Mal (docx, 542 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS