Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Aktivitet » Veien til golf

Veien til golf

Målet med Veien til Golf (VTG) opplæringen er at golf skal introduseres på en slik måte at spilleren føler trygghet og trivsel i golfmiljøet og blir inspirert til å fortsette med trening og spill og bli medlem av en golfklubb. Gjennom nybegynnerkurset skal spilleren komme i gang med treningen samt lære det mest grunnleggende om sikkerhet, golfvett og ferdsel på golfbanen.

Bli kjent i miljøet

Forutsetningen er at golfkubbene legger til rette for opplæring og trening under trygge og trivelige forhold. Det innledende Veien til Golf kurset er bare begynnelsen. Klubbene har alt å vinne gjennom å tilby oppfølging og veiledning i alle deler av spillet; de tekniske ferdighetene, golfvett og regler, spill på banen og enkle konkurranser. Det er viktig at spilleren føler seg vel i klubben og blir en del av det sosiale miljøet.

Praksis gir resultat

Gjennomføringen av Veien til Golf kursene skal preges av mye praksis både når det gjelder teknikk, golfvett og å ferdes på golfbanen. Nybegynnerkurset er lagt opp for å så raskt som mulig gi spilleren en opplevelse av hva det vil si å spille golf. Med en slik innføring, vil motivasjonen for å lære mer og å mestre det grunnleggende øke.

Resultatet av opplæringen vil vises ved at flere som begynner fortsetter med golf og utvikler seg som spillere. Jo mer vi mestrer, dess morsommere er det å spille!

Klikk her for informasjon vedrørende markedsføring av VTG.

Klikk her for å laste ned sportslig plan

Klikk her for å se film om oppmerking av treningsanlegg

Idrettsbutikken VTG

Veien til Golf-materiell bestilles her Les mer.

Vedlagte filer

VTG - Presentasjon (pdf, 3 mb)
Brosjyre - Flere og bedre golfspillere - i sunne klubber (pdf, 338 kb)
VTG - Veiledning for klubber (pdf, 5 mb)
VTG - Materiell (pdf, 259 kb)
Mal for oppmerking av VTG og NXT LVL (pdf, 2 mb)
Golfvett og regler (pdf, 12 mb)
Verv en venn - Aktivitetsforslag mm (pdf, 266 kb)
VTG - Mal for pressemelding (doc, 38 kb)
Litt om norsk golfhistorie (pdf, 1 mb)
Retningslinjer for bruk av regel 5-2b og avtalemal pro amatør (doc, 191 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS