Anlegg

Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Anlegg

Anlegg

Fagområdets to virkeområder er å jobbe for bedre rammebetingelser for etablering av golfanlegg, samt være et kompetansesenter i spørsmål knyttet til planlegging, bygging og drift av golfanlegg.

Rammebetingelser

Fagområdet bruker mange ressurser på rollen som golfidrettens talerør i anleggsspørsmål overfor sentrale myndigheter (Storting, departementer, fagdirektorater og fylkesledd). Det er svært viktig å medvirke i de prosesser som påvirker rammebetingelsene for etablering av golfanlegg. Dette oppnås kun ved høy troverdighet og kompetanse. På bakgrunn av dette er det lagt ned mye ressurser i NGFs Anleggspolitiske dokument.

Planlegging, bygging og drift

Fagområdet bidrar med rådgivning innenfor nevnte tema. Det utarbeides en rekke temaskriv og eksempelsamlinger knyttet til dette området. Vi deltar aktivt innen forskning, utdanning, miljøarbeid og greenkeeping. Avdelingen har også ansvar for alt slopearbeidet som foregår på norske baner. Etter forespørsel fra klubbene foretar vi klubbesøk til de klubber som har behov for dette.

Kontaktperson NGF:

Pål Melbye

Avdelingsleder / Anleggsansvarlig
Mobil: 908 20 190 Send e-post

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS