Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Anlegg » Anleggspolitisk dokument

Anleggspolitisk dokument

Anleggspolitisk dokument er utarbeidet for å gi NGF en plattform som legger best mulig til rette for en anleggsutvikling i samsvar med visjonen for Golf-Norge: ”Golf – en idrett for alle”.

I visjonen uttrykkes målet om at alle mennesker som ønsker det gis mulighet til å utøve golf ut fra egne behov. Dokumentet skal også bygge opp under golf-Norges hovedmål: ”Flere og bedre golfspillere i sunne klubber”.

Dokumentets hovedmål

Alle som ønsker det skal ha tilgang til et golfanlegg i rimelig nærhet, og den skal sikre NGF troverdighet og mulighet til å medvirke i offentlige prosesser i tilknytning til etablering av idrettsanlegg. Videre fokuseres det på å bidra til balanse mellom tilbud og etterspørsel i forbindelse med etablering av anlegg.

Dokumentet tar ikke opp forhold knyttet til rettigheter for utstedelse av Golfkortet.

Vedlagte filer

Anleggspolitisk dokument (pdf, 2 mb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS