Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Anlegg » Headgreenkeepers planverktøy

Headgreenkeepers planverktøy

Headgreenkeepers planverktøy er ment som et hjelpemiddel og et eksempel på hvordan en greenkeeper kan planlegge og styre sine arbeidsoppgaver.

En headgreenkeeper (ansvarlig greenkeeper) skal ha oversikten over alt som foregår i baneavdelingen i golfklubben. Han skal fordele arbeidsoppgavene, sette opp gjødselplaner, dokumentere det han driver med, sette opp budsjett etc. Hele tiden blir man bedømt av spillerne på banekvaliteten.

I planverktøyet som du finner vedlagt under, har vi tatt med eksempler på hvordan ting kan gjøres innenfor de fleste arbeidsoppgaver.

Kontaktperson NGF:

Pål Melbye

Avdelingsleder / Anleggsansvarlig
Mobil: 908 20 190 Send e-post

Vedlagte filer

Innledning (doc, 244 kb)
Innholdsfortegnelse (doc, 32 kb)
1. Måldokument (doc, 88 kb)
2. Langtidsplan (doc, 120 kb)
3. Organisasjonsmodell (doc, 26 kb)
4. Headgreenkeepers arbeids- og ansvarsområder (doc, 23 kb)
5. Mandat for banekomiteen (doc, 21 kb)
6. Arbeidsreglement (doc, 34 kb)
7. Handlingsplan (doc, 155 kb)
8. Årsplan for banearbeidere (doc, 68 kb)
9. Budsjett- og regnskapsmal (xls, 90 kb)
10. Likviditetsbudsjett (xls, 19 kb)
11. Ukesplan (doc, 25 kb)
12. Dagsplan (doc, 79 kb)
13. Medlemsinformasjon (doc, 68 kb)
14. Ukesrapport (doc, 26 kb)
15. Timelistemal (xls, 104 kb)
16. Vaktlistemal (doc, 65 kb)
17. Maskinattestering (xls, 23 kb)
18. Jordanalysestatus (xls, 29 kb)
19. Gjødselsdagbok (xls, 23 kb)
20. Gødselsberegning (xls, 835 kb)
Headgreenkeepers planverktøy - Alle dokumenter (zip, 464 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS