Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Anlegg » Multifunksjonelle golfanlegg

Multifunksjonelle golfanlegg

Golfanlegg har store arealer som ikke brukes til golfspill. Dessuten står klubbhusene ofte tomme i vinterhalvåret. Her finnes et stort potensial for bedre utnyttelse av grøntområder som kan skape nye muligheter for et aktivt friluftsliv, særlig i tilknytning til tettsteder.

Dersom flere foreninger utnytter anlegget, kan dette også bidra til å styrke golfanleggets økonomi og gi en bedre forankring i lokalsamfunnet. Et samarbeid alle parter vinner på.

Et multifunksjonelt golfanlegg ser virksomheten fra den brede allmennhetens perspektiv. Foruten å tilby en førsteklasses arena for golf bidrar det med ulike tjenester som er nyttige for samfunnet som helhet, for eksempel å utvikle det biologiske mangfoldet, bevare natur- og kulturmiljøer og gi mulighet for et aktivt friluftsliv, uten å gå på akkord med sikkerheten.

Vedlagte filer

Multifunksjonelle golfanlegg - Brosjyre (pdf, 2 mb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS