Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Anlegg » Nye baner/prosjekter

Nye baner/prosjekter

En gjennomtenkt fremgangsmåte og bruk av kompetente personer er nøkkelen til gode prosjekter.

NGFs generelle strategiske mål for nye prosjekter er:

Prosjekter og anlegg som fremmer golfsporten

Anleggsstandard

Ved bygging av nye baner er det i tillegg til byggekostnadene også viktig å være klar over hvilke investerings- og driftskostnader en står ovenfor. Det er viktig å velge en anleggstandard med mulighet til å innfri de langsiktige potensialene. I forhold til tradisjonelle idrettsanlegg skiller golfbaner seg ut i forhold til størrelse på areal.

Forbundet anbefaler at det golfbaner dimensjoneres ut i fra det lokale rekrutteringspotensialet, og ikke baserer finansieringen på fjernmedlemmer.

Det er svært viktig at planlegging, bygging og drift av golfanlegg utføres av personer/organisasjoner med kompetanse på området. Av erfaring er det kjent at etablering av enkle anlegg ofte utføres av personer som tidligere ikke har bygget golfanlegg. Forbundet har derfor laget et hefte som omhandler bygging av enkle baner.

For etablering av større permanente anlegg er det helt avgjørende for prosjektets vellykkethet at kompetansen er på plass i alle nødvendige ledd. Det finnes pr. dato ingen komplett oversikt over aktører i markedet, men NGF har laget en oversikt over enkelte banearkitekter, entreprenører og konsulenter.

I forbindelse med leie av grunn til golfformål, bør det tas utgangspunkt i erfaringstall utarbeidet av Statens landbruksforvaltning.

Spillemidler

Som velkjent for de fleste kan det også søkes spillemidler til bygging og rehabilitering av golfanlegg. Mer informasjon om spillemidlene finner du her.

Her finner du søknadsskjema.

Klubbstatus

Rettigheter for en klubb til å utstede Golfkortet avhenger bl.a. om klubben eier/disponerer godkjent bane. Les mer om klubbstatus her.

Vedlagte filer

Leie av grunn til golfformål (docx, 23 kb)
Oversikt banearkitekter, konsulenter og entrepenører (pdf, 259 kb)
Bygging av enkle golfbaner (pdf, 2 mb)
Golf og arealbruk (pdf, 198 kb)
Anleggsstandard golfbaner (doc, 81 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS