Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Anlegg » Sikkerhet på golfbanen

Sikkerhet på golfbanen

Banearbeidere på norske baner opplever at risikoen for å bli skadet mens de jobber på banen har økt betydelig i de siste årene. Det de fleste ser på som den største faren på arbeidsplassen, er å bli truffet av en golfball. Det er klart at risikoen for dette har økt i og med at spillertettheten har økt som resultat av økt popularitet for golfsporten og flere nye spillere.

På bakgrunn av dette er det utarbeidet bestemmelser knyttet til sikkerheten på norske golfbaner.

Sikerhetsbestemmelser

Sikkerhetsbestemmelsene skal være oppslått på alle banens sentrale oppslagstavler, samt ved første og tiende utslagssted. Det ligger en verdi i at man på alle landets baner møtes av det samme regelverket.

Det er viktig at de som jobber på norske golfbaner føler at de har en trygg arbeidsplass. Det er også vesentlig at alle spillere bidrar til at det er sikkert å oppholde se på golfbanene

Utstyr og arbeidsrutiner for banearbeidere

Et spørsmål som diskuteres mye er hvordan banearbeidere skal være kledd/utstyrt for å synes/sikres og dermed unngå risiko for ulykker. Konklusjonen er at verken hjelm, varselvest, eller blinkende lys/”beskyttelse” på maskin løser problemet. Dette kan derimot øke risikoen for ulykker!

Ved å utstyre banearbeider med sikkerhetsutstyr vil spillerne muligens få en oppfatning av at banearbeiderne er ”fritt vilt”. Dette kan også være med på å skape grunnlag for et uønsket automatisk handlingsmønster. Det er også forbundet med risiko å stole på teknisk innretninger som f. eks blinklys. Hovedproblemet er ikke at banearbeiderne ikke synes, men at spillerne ikke innser risikoen før de slår ballen.

Det er svært viktig å holde fokus på det holdningskapende arbeidet.

Det gjelder for banearbeider å utvikle arbeidsrutiner slik at ulykker og farer i størst mulig grad unngåes. Samtidig er det viktig at kombinasjonen banearbeid/golfspill flyter så smidig som mulig.

Det oppfordres til følgende rutiner:

Sikkerhetsgjennomgang

NGF anbefaler at det før hver sesong gjennomføres en sikkerhetsbefaring av anlegget. Denne bør utføres av en gruppe bestående av styret, daglig leder og green-keeper. Formålet med befaringen er å se over farlige områder og plassering av skilt og eventuelt andre sikkerhetstiltak. Å gjennomføre nødvendige tiltak er også svært viktig i forbindelse med et eventuelt erstatningssøksmål.

Det gjelder å ”bygge bort” farer!

Spesielle ting man bør være oppmerksom på:

Rutiner for gjennomføring i hver klubb

Golfanleggets ledelse må være informert om sikkerhetsbestemmelsene og prosedyrer ved brudd på disse. Det må være avklart hvem som har myndighet til å gjennomføre reaksjonene. Golfanleggets ledelse er ansvarlig for at dette ivaretaes.

Banearbeiderne og andre ansatte på bane/klubb kan beslaglegge spillerens handikapkort/grøntkort dersom det skjer brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Spilleren kan bortvises fra anlegget, og kortet sendes spilleres hjemmeklubb sammen med rapportskjema. Kopi av rapporten sendes NGF. I alvorlige tilfeller skal forholdet anmeldes til NGFs domsutvalg.

I henhold til idrettens regelverk har vi følgende sanksjoner:

Ved alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene vil utestengelse være det mest naturlige alternativet. Utestengelse, i praksis inndragning av handikapkort/grønt kort, i inntil 3 måneder kan ilegges som en administrativ forføyning av spillerens hjemmeklubb. Utestengelse utover dette må anmeldes og behandles av Norges Golfforbunds domsutvalg.

Sikkerhet på drivingrangen/innendørshaller

I de senere år har vi dessverre hatt flere tragiske uhell på drivingrangen i Skandinavia. Det er viktig at alle nyanlegninger/etablerte ranger bygger tilfredsstillende plasser hvor sikkerheten er hovedfokus.

Fysiske skiller og god plass er viktige stikkord.

Vedlagte filer

Sikkerhet på drivingrangen (pdf, 24 kb)
Rapportskjema - Brudd på sikkerhetsbestemmelsene (doc, 45 kb)
Sikkerhetsbestemmelser på norske golfbaner - Til oppslag (pdf, 108 kb)
Sikkerhetsanbefalinger for golfbaner (pdf, 5 mb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS