Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Anlegg » Slope

Slope

Slopesystemet har utvilsomt bidratt til at norske spilleres handicap har blitt slik at man på de forskjellige banene får et spillehandicap (mottatte slag) som stemmer bra med golferens spillestyrke og den aktuelle banens vanskelighetsgrad.

De fleste av golfbanene i Norge er slopet. Ved årsskiftet 2013/2014 var 175 baner slopet.

USGAs bestemmelser for sloperating innebærer at alle baner rerates hvert tredje år frem til og med det niende året. Deretter rerates banen hvert tiende år.

For at en en bane skal kunne bli slopet må de tilfredsstille minimumskrav til bane for sloperating.

Det er mange faktorer som påvirker banens vanskelighetsgrad, og derigjennom banens slope- og baneverdi. Den mest fremtredende faktoren er hullenes lengde. En mer detaljert forklaring om slope finner du her.

Vil du beregne spillehandicapet ditt selv ut fra slope- og baneverdi, finner du forklaringen på hvordan du gjør det her.

 

Kostnad for klubben ved rating/rerating:

Kontaktperson NGF:

Pål Melbye

Avdelingsleder / Anleggsansvarlig
Mobil: 908 20 190 Send e-post

Vedlagte filer

Mal - Spillehcp. tabell for hcp. kat. 6 (hektometer) (xlsx, 382 kb)
Mal - Spillehcp. tabell for hcp. kat. 6 (farger) (xlsx, 381 kb)
Brukerveiledning - Hvordan lage spillehcp. tabell for kat. 6 (pdf, 212 kb)
USGA Course Rating System (pdf, 111 kb)
Beregning av spillehandicap (pdf, 96 kb)
Retningslinjer for indeksering (pdf, 301 kb)
Forklaring av indeks (pdf, 133 kb)
Krav til oppmåling i forbindelse med sloperating (pdf, 166 kb)
Minimumskrav til bane for sloperating (pdf, 265 kb)
Forklaring av slope (pdf, 530 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS