Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Anlegg » Treningsanlegg

Treningsanlegg

Mangelen på gode og tilgjengelige treningsanlegg er en hemsko i forhold til rekruttering og spilleutvikling. NGF har i den forbindelse laget en eksempelsamling av enkle anlegg.

Dette er eksempler på enheter som er tenkt å fungere frittstående eller plassert i forbindelse med etablerte golfanlegg eller andre tradisjonelle idrettsanlegg.

De senere år har det blitt etablert et betydelig antall innendørs golfanlegg. Disse inneholder som regel driving-range, putting-green og simulatorer.

Her finner du mer informasjon om kravene for å oppnå status som "Klubb med treningsanlegg"

Hvordan etablere et treningsanlegg?

Vedlagte filer

Utvikling av treningsanlegg (pdf, 231 kb)
Mal for oppmerking av treningsanlegg (NXT LVL og VTG) (pdf, 2 mb)
Innendørsanlegg (pdf, 167 kb)
Bygging av enkle golfbaner (pdf, 2 mb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS