Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Organisasjon » Golfens Samfunnsverdi

Golfens samfunnsverdi

Med visjonen ”Golf – en idrett for alle” og hovedmålet ”Flere og bedre golfspillere i sunne klubber” er ett av suksesskriteriene for å nå hovedmålet at vi har et sterkt og engasjert forbund som i samarbeid med klubbene og interesseorganisasjonene ivaretar golf-Norges interesser og synliggjør golfens egenart og samfunnsverdi.

NGF skal, i tillegg til mange andre oppgaver, være en pådriver overfor myndighetene og NIF for å bedre golfens rammebetingelser. I arbeidet med å nå disse målsetningene er blant annet det å bli betraktet og behandlet som andre idretter et viktig virkemiddel. Enten dette gjelder økonomisk støtte fra myndighetene (les kommune og fylkeskommune, direkte eller via idrettsråd og idrettskrets) til bygging og drift av anlegg og til aktivitet generelt og folkehelsearbeidet spesielt.

Kontaktperson NGF:

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi
Mobil: 419 00 062 Send e-post

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS