Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Organisasjon » Klubbveilederen » Organisering

Organisering

En klubb, eller for den saks skyld et særforbund, som er medlem av NIF får deler av sin organisering gitt gjennom lovnormen.

Det følger at vi skal ha et årsmøte (ting) som er øverste myndighet. Det skal velges et styre som er øverste myndighet mellom årsmøtene, en valgkomité som skal innstille kandidater som skal velges på årsmøtet (bortsett fra ny valgkomité som innstilles fra styret), revisor og eventuelt kontrollkomité (dersom man har omsetning på over 5 mill). Det som ligger under dette, i et hierarkisk organisasjonskart, er det opp til klubben selv å bestemme hvordan skal se ut og hva det skal inneholde.

En fleksibel organisering

En klubb bør organiseres ut i fra de utfordringer de står overfor og de planer de har for kommende periode. Etter vår mening er det også viktig å organisere seg på en så fleksibel måte som mulig slik at man får utnyttet mest mulig av de frivillige ressursene som finnes blant klubbens medlemmer.

Styret og administrasjonen

I tillegg til organisasjonskart, instrukser og funksjonsbeskrivelser bør styret også diskutere noen ”leveregler” og forventningsavklaringer seg i mellom og det bør etableres noen retningslinjer for samarbeidet mellom styret og en eventuell administrasjon. Regler og rutiner som hindrer vilkårlig behandling og effektiviserer driften har også stor verdi og lang holdbarhet.

Vedlagte filer

Klubbens organisasjon (pdf, 465 kb)
Eksempel på klubbens organisasjonskart (ppt, 108 kb)
Rutinebeskrivelser for klubben (eksempler) (doc, 71 kb)
Styrearbeid - Holdninger og forholdet til administrasjonen (pdf, 127 kb)
Retningslinjer styret - administrasjonen (doc, 185 kb)
Kontrollkomité - Revisor (pdf, 250 kb)
Funksjonsbeskrivelse - Daglig leder (docx, 25 kb)
Mal-X for daglig leder (docx, 36 kb)
Funksjonsbeskrivelse - Hovedtrener (Sportssjef) (docx, 24 kb)
Funksjonsbeskrivelse - Baneansvarlig (docx, 24 kb)
Instruks m/hjelpdokumenter - Valgkomité (docx, 38 kb)
Instruks - Ansvarlig for politiattestordningen (docx, 22 kb)
Instruks - Ansvarlig for barneidrett (docx, 22 kb)
Instruks - Nybegynner-/VTG-komité (docx, 24 kb)
Instruks - Turneringskomité (docx, 23 kb)
Instruks - Juniorkomité (docx, 24 kb)
Instruks - Seniorkomité (docx, 20 kb)
Instruks - Damekomité (docx, 23 kb)
Mandat - Mal (docx, 20 kb)
Mandat - Politisk adhoc-utvalg (docx, 23 kb)
Mandat - Utvalg for rammebetingelser og samfunnsverdi (docx, 23 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS