Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Organisasjon » Klubbveilederen » Planer

Planer

På denne siden vil du finne ulike type planer som kan være til nytte i klubbens systematiske arbeid for å nå mål. Enten man bruker betegnelsen langtidsplan, strategisk plan, virksomhetsplan, handlingsplan, tiltaksplan eller annet vil vi presentere ulike versjoner på disse sidene. De presenteres ikke som fasit, men som ideer som hver enkelt klubb kan bruke som grunnlag for utvikling av sin egen plan tilpasset sin situasjon og sine ønsker for framtiden.

Vi anbefaler at:

  1. Alle som påvirkes av planen inviteres til å komme med innspill til hva som skal stå i den - før den endelig vedtas på klubbens årsmøte.
  2. Dere tenker nøye over hva som er konsekvensene av de mål dere setter dere og om dere er villige til å ta disse konsekvensene. Det er en utfordring å finne den rette balansen av realisme og mål å strekke seg etter.
  3. Dere holder fokus på gjennomføringsevnen. Mange mål nås aldri på grunn av sviktende evne til å gjennomføre.

Vedlagte filer

Golf-Norges virksomhetsplan 2014-2017 (pdf, 736 kb)
Eksempel på virksomhetsplan (doc, 96 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS