Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Organisasjon » Ny klubb » Stiftelse / innmelding

Stiftelse / innmelding

Saksgang ved etablering av klubb og innmeldelse i NIF/NGF.

1. Avhold stiftelsesmøte.

2. Meld klubben inn i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) samt Norges Golfforbund (NGF).

Søknad om opptak i NIF og NGF sendes den lokale idrettskretsen (IK) som så innhenter uttalelse fra idrettsrådet (IR) i kommunen og særkretsen for den idretten (evt. de idretter) klubben ønsker å være aktiv i. Siden golf ikke har særkretser skal IK sende henvendelsen til NGF. Henvendelsen er en forespørsel om noen av de forannevnte har noe i mot at klubben blir tatt opp eller mot det navnet som klubben har valgt. Eventuelle negative uttalelser må begrunnes.

Når idrettskretsen har sluttbehandlet søknaden informeres NGF om resultatet. Søknaden vil i praksis alltid bli innvilget så lenge man aksepterer å bruke lovnorm (for golfklubber) som klubbens lov og de involverte ikke har en historie der de er fradømt rettigheter i norsk idrett.

3. I forbindelse med opptaket får klubben diverse informasjon som en starthjelp.

For eksempel: tips i forbindelse med organisering av klubben, informasjon om organisasjonen de har blitt en del av og de rettigheter og plikter klubben har som ett medlem i NIF og NGF.

Her finner du mer informasjon vedrørende opptak i NIF og NGF

Kontaktperson NGF:

Pål Melbye

Avdelingsleder / Anleggsansvarlig
Mobil: 908 20 190 Send e-post

Vedlagte filer

Lovnorm for golfklubber (docx, 54 kb)
Eksempel på stiftelsesprotokoll (doc, 32 kb)
Eksempel på invitasjon til stiftelsesmøte (doc, 25 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS