Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Organisasjon » Økonomi/Forsikring » Merverdiavgift

Merverdiavgift

Det har i de senere årene både vært foreslått og gjennomført endringer i avgiftsregler som er av stor økonomisk betydning for golfklubbene. I tillegg har et antall spørsmål knyttet til hvor stor fradragsrett en golfklubb har på sine avgiftsbelagte kostnader blitt behandlet – og til dels løst - henholdsvis i Klagenemda for merverdiavgift og for domstolene.

Endelig ble det i juni 2010 innført to nye ordninger som gir golfklubber rett til kompensasjon for, i alle fall deler av, merverdiavgiften de har pådratt seg.

Områder angående merverdiavgift som vedrører golfklubber kan deles i:

  1. Kompensasjon av merverdiavgift på generelle driftskostnader mm.
  2. Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av anlegg.

NGF har fått Deloitte Advokatfirma AS v/ Alexander With til å utarbeide en veileder i merverdiavgift. Denne er sendt ut til alle golfklubbene, og kan bestilles i en trykket versjon hos NGF (post@golfforbundet.no) eller lastes ned fra vedleggene på denne siden.

Her finner du mer informasjon om merverdiavgift for golfklubber

Vedlagte filer

Veileder i merverdiavgift for golfklubber 2010 (pdf, 599 kb)
Kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg 2010 (pdf, 225 kb)
Veileder fradragsrett for inng mva og spillemidler mm. 2006 (pdf, 130 kb)
Merverdiavgift for golfklubber 2005 (pdf, 156 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS