Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Organisasjon » Skjemaer

Skjemaer

Generell reiseregning

Utlegg

Skjemaet skal brukes av de som har oppdrag for NGF, og som får dekket sine utlegg etter regning eller statens satser for diett og kilometergodtgjørelse.

Honorar

Skjemaet skal også brukes hvis du mottar honorar for oppdraget og ikke er selvstendig næringsdrivende. NGF som skattefri institusjon er fritatt for lønnsopplysningsplikt når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger kr 10 000 (fra 2016). Dersom du i løpet av et år ikke vil motta honorar som samlet er over denne grensen, kan du få beløpet utbetalt trekkfritt.  Passerer du denne beløpsgrensen, skal hele beløpet innberettes. Fyll inn beløpet for honorar og angi om det skal utbetales trekkfritt. Dersom det skal trekkes skatt av honoraret henter vi skattekort elektronisk.

Reiseregning for spillere finner du her.

Kursrapport

Skal brukes av kurslærere i etterkant av avholdt kurs i NGF-regi.

 

Vedlagte filer

Kursrapport - Mal 2017 (pdf, 262 kb)
Regler for reiser betalt av NGF (pdf, 425 kb)
Reiseregning - Generell (xlsx, 53 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS