Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Organisasjon » Skjemaer

Skjemaer

Generell reiseregning

Utlegg

Skjemaet skal brukes av de som har oppdrag for NGF, og som får dekket sine utlegg etter regning eller statens satser for diett og kilometergodtgjørelse.

Honorar

Skjemaet skal også brukes hvis du mottar honorar for oppdraget og ikke er selvstendig næringsdrivende. NGF som skattefri institusjon er fritatt for plikten til å sende inn lønnsoppgave når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger kr 6000 (fra 2014). Dersom du i løpet av et år ikke vil motta honorar over denne grensen, kan du få beløpet utbetalt trekkfritt. Overskrides beløpsgrensen, skal hele beløpet lønnsinnberettes. Fyll inn beløpet for honorar og angi om det skal utbetales trekkfritt. Dersom det skal trekkes skatt av honoraret, vil vi fra 2014 hente skattekort elektronisk.

Reiseregning for spillere finner du her.

Kursrapport

Skal brukes av kurslærere i etterkant av avholdt kurs i NGF-regi.

 

Vedlagte filer

Regler og rutiner ved reiser (pdf, 388 kb)
Reiseregning - Generell (xls, 123 kb)
Reiseregning - Områdevise lederfora 2015 (xlsx, 65 kb)
Kursrapport - Mal 2015 (docx, 152 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS