Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Turneringer » Arrangere turnering?

Arrangere turnering?

For å utvikle golf-Norge i en idrettslig retning er det viktig at alle klubber er med og bidrar ved å gjennomføre ulike arrangementer. Det er årlig ca 250 turneringer som skal plasseres på en terminliste og det er derfor viktig at klubben gjør seg opp en mening om hvilket nivå man ønsker å arrangere turneringer på.

NGF ber om at klubbene sender sine ønsker om turneringer til turnering@golfforbundet.no innen utgangen av september for å kunne ha hovedstrukturen for turneringer klare til Golftinget/Golfforum, da dette letter klubbens planlegging av egne turneringer.

Hvert år arrangeres Nordea Pairs og Pink Cup (NGFs veldedighetsturnering) i alle klubber i løpet av mai/juni, og vi ber derfor om at dere setter av tid i turneringsprogrammet for disse.

I tillegg vil siste helg i august avsettes til Klubbmesterskap hvert år, for å unngå kollisjon med andre turneringer for de beste spillerne.

Vedlagte filer

Pink Cup 2014 - Invitasjon (pdf, 373 kb)
Ladies Tour 2014 - Invitasjon (doc, 95 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS