Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Turneringer » Turneringsveileder

Turneringsveileder

Som turneringsleder har du til oppgave å planlegge og å gjennomføre en turnering slik at det kun er spillerne selv som påvirker resultatene. Turneringslederen må derfor være sitt ansvar bevisst og begynne planleggingen i god tid.

NGFs turneringsveileder er ment som en hjelp til å planlegge og gjennomføre små og store turneringer, og inneholder mange tips og erfaringer i tillegg til klare retningslinjer og regler. Dette er et tillegg til NGFs spill og bestemmelser, samt turneringsbestemmelser og informasjon om enkeltturneringer.

Et oppslagsverk

Med turneringsveilederen har du verktøyet du trenger når klubben skal arrangere alt fra mindre klubbturneringer til større forbundsturneringer. Denne turneringsveilederen er ment å være et ”altomfattende” oppslagsverk og hjelpemiddel, og du må derfor plukke ut de elementer som er relevante i forhold til den turneringen som skal arrangeres på din klubb.

Det er en rekke oppgaver som må vurderes og eventuelt planlegges. De punktene som er nevnt på denne siden er et utgangspunkt, og nærmere beskrevet i veilederen. I tillegg er det viktig å lese aktuelle vedlegg og distribuere disse til funksjonærer med spesielt ansvar for enkeltoppgaver. Delegering er en viktig del av jobben som turneringsleder og når alle funksjonærer vet hva de skal gjøre går jobben lett.

Kontaktperson NGF:

Øystein Tamburstuen

Teamleder / Spill- og turneringskonsulent
Mobil: 902 12 484 Send e-post

Vedlagte filer

Turneringsveileder 2013 (pdf, 630 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS