Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Turneringer » Wild card

Wild card

For spill i forbundsturneringer kan NGF gi Wild Card til enkelte spillere som ved spesielle tilfeller ikke har hatt mulighet til å kvalifisere seg til den enkelte turnering etter gjeldende kvalifiseringsprinsipper.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Kun spillerens hjemmeklubb gjennom trener, eliteleder, juniorleder, sportssjef e.l. har anledning til å søke om Wild Card på vegne av spilleren.

Søknader fra foreldre/familie og spilleren selv vil ikke bli vurdert.

 

Søknader skal sendes til: turnering@golfforbundet.no senest innen påmeldingsfristen for den aktuelle turneringen.

NB! Alle søknader må merkes "Wild Card" og turneringen det gjelder. Søknadene blir vurdert av NGFs idrettsavdeling og eventuell tildeling av WC gjøres når påmeldingsfristen for den aktuelle turneringen har gått ut.

Alle tildelinger av Wild cards gjøres på individuelt grunnlag basert på søknad og turnering.

NB! En spiller kan ikke tildeles Wild Card uten å være påmeldt til aktuell turnering. Det kan ikke søkes om Wild Card på grunn av glemt påmelding eller dersom en spiller ikke har klart å kvalifisere seg etter spill i kvalifiseringsturnering.

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS