Utdanning

Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Utdanning

Utdanning

Målet for golf-Norge er flere og bedre golfspillere i sunne klubber Gjennom økt kompetanse og engasjement innen alle områder, vil klubbene stå sterkere når det gjelder å rekruttere, ivareta og utvikle flere og bedre spillere i sunne klubber.

Vi vet at noen av suksesskriteriene for å nå golf-Norges hovedmål er:

NGF tilbyr kurs og samlinger innen golfens viktigste fagområder og ønsker med det å styrke utviklingen av aktivitet, organisasjon og anlegg på klubbnivå. Vårt utdanningstilbud har tilbud innen hovedområdene organisasjon, ledelse, trening, anlegg, aktivitet, turneringer og arrangement.

Hva er relevant for din klubb?

Hvordan ser klubbens visjon og mål ut?

Når klubben har en formening om dette, gjelder det å rekruttere de rette personene og skape et nettverk av motiverte og kompetente ressurspersoner som kan gjennomføre de ulike tiltakene i klubben.

Kontaktperson NGF:

Anna Dønnestad

Seniorrådgiver
Mobil: 908 20 193 Send e-post

Vedlagte filer

Utdanning 2015, kurs og møteplasser (docx, 54 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS