Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Kontakt oss

Kontakt oss

Responstiden fra Norges Golfforbund (NGF) vil variere både avhengig av sakens kompleksitet og den enkelte saksbehandlers arbeidsbelastning (som også kan variere gjennom året). Vær derfor ute i så god tid som praktisk mulig og gi gjerne innspill om når du trenger svar.

Henvendelser fra enkeltpersoner skal i utgangspunktet gå til medlemsklubben. NGF er primært et serviceorgan for klubbene.

Kontortider:

 Vintertid (15. sept - 14. mai) 08.00 - 16.00
 Sommertid (15. mai - 14. sept) 08.00 - 15.00

Post

Post til NGF skal sendes NGFs kontor. Dersom det sendes direkte til enkeltpersoner i styret, administrasjonen eller til faggrupper-/utvalg/komiteer gis det ingen garantier for at det blir registrert som innkommet post til NGF. Settes det et personnavn først behandles det som personlig post og videreformidles uåpnet. Samme rutiner gjelder for epost.

Postadresse: Norges Golfforbund, Postboks 5000, 0840 OSLO

E-post

E-post til NGF må sendes til post@golfforbundet.no for å bli registrert som innkommet post. Sendes den direkte til en av de ansattes e-post adresse, blir man avhengig av den enkeltes tilstedeværelse og personlige oppfølgingsrutiner.

Telefon

+47 21 02 91 50

Faktura

Faktura til NGF kan gjerne sendes til oss elektronisk. Bruk da e-post adressen: faktura@golfforbundet.no

Organisasjonsnummer

NO 870 303 572 MVA

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS