Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » 2017 » 05 » Multifunksjonelle golfanlegg

Multifunksjonelle golfanlegg

209 svenske golfklubber har allerede svart på undersøkelse – Har din klubb gjort det?

Et golfanlegg generer mye golfaktivitet, folkehelse og godt miljø. Vi er ikke alltid like flinke til å dokumentere dette for «omverden» og det er heller ikke alltid vi utnytter vårt potensiale fullt ut. Veldig mange golfvirksomheter har et meget godt samarbeid med kommunen og andre idrettslag for å legge til rette for flerbruk uten at dette går på bekostning av anlegget som golfbane. Et multifunksjonelt golfanlegg ser virksomheten fra den brede allmennhetens perspektiv. I tillegg til å tilby en arena for golf bidrar anlegget med ulike tilbud som er nyttige for samfunnet. Eksempler på dette er:

Nordiske myndigheter etterspør anlegg som både kan bidra til at miljømålene nås og som kan gi bedre helse og livskvalitet. For golfanleggene er et multifunksjonelt perspektiv lønnsomt. Det gir mulighet for alternative inntekter, forankring i samfunnet gjennom arbeid med bærekraftig utvikling, forbedret samarbeid med myndigheter, miljø- og friluftsorganisasjoner og andre idretter samt en positiv allmenn opinion og derigjennom økt politisk støtte.

Sammen med STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) har NGF utarbeidet en spørreundersøkelse til alle golfklubber i Skandinavia. For å få en så god oversikt som mulig håper vi at én person fra golfvirksomheten svarer på undersøkelsen via denne linken

Tilbakemeldingen er viktig i vårt videre arbeid med å skape så gode rammebetingelser for golfen som mulig.

Kontaktperson NGF:

Pål Melbye

Avdelingsleder / Anleggsansvarlig
Mobil: 908 20 190 Send e-post

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS