Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Spille golf » Barn og golf » Rettigheter og bestemmelser

Rettigheter og bestemmelser

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Norge har som det eneste landet i verden regulert barneidretten gjennom "Idrettens barnerettigheter" og "Bestemmelser om barneidrett".

Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom for livet. Det er trenere, ledere og foreldre som skal være med på å skape denne idrettsgleden og ta vare på og utvikle dette unike fellesskapet.

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal bidra til at:

Les mer om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.

NGFs utdypninger av barneidrettsbestemmelsene

Hvert særforbund har ansvar for å utdype Bestemmelser om barneidrett innenfor rammen av sin idretts egenart og særpreg. Dette må imidlertid skje ut fra rettighetenes intensjon og innhold og slik at bestemmelsenes aldersgrenser overholdes. Utdypingen må skje ut fra hensynet til barnets beste.

Vedlagte filer

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett (brosjyre) (pdf, 954 kb)
Barneidrettsbestemmelsene inkludert NGFs utdyping (pdf, 460 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS