Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Spille golf » Funksjonshemmede » Hjelpemidler

Hjelpemidler

Spillere som har problemer med å gå en golfrunde kan bruke golfbil, og kan du ikke stå kan du bruke en paragolfer.

Tilpasning av golfutstyr

Det viktigste hjelpemidlet i golf er golfkøllene, og noen har behov for tilpassing av f. eks lengde og grep. Ofte er det små tilpasninger som skal til, endringer som enkelt kan gjøres hos en pro eller en køllemaker. Spillere med armprotese kan ha anordninger som festes til grepet eller skafter som hjelp for spilleren å holde køllen.

GRIP-PAR GOLFHANSKE OG -VOTT

Grip-Par er utformet for personer med redusert grep, som f. eks leddgikt, håndskader og belastningsskader. Den er laget som en vanlig golfhanske / golfvott, men har i tillegg et unikt borrelåssystem som gjør at fingrene alltid vil holde riktig grep om golfkøllen.

Les mer om Grip-Par på www.gripehansken.no.

Aktivitetshjelpemidler til personer under 26 år

Personer under 26 år som har varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne kan søke om utlån av aktivitetshjelpemidler via hjelpemiddelsentralen i eget fylke. I golf kan dette for eksempel være en Paragolfer. For mer informasjon se www.nav.no.

AKTIVITETSHJELPEMIDLER TIL PERSONER OVER 26 ÅR

Fra 1.juli 2014 kan også personer over 26 år søke om utlån av utstyr via hjelpemiddelsentralen i eget fylke. Ordningen er rammefinansiert med en ramme på 55 millioner kroner per år. Det må betales en egenandel på 10 % av kjøpesummen for hjelpemiddelet, maks kr 4000 per hjelpemiddel. For mer informasjon se www.nav.no.

Vedlagte filer

Lyst til å prøve en paragolfer? (flyer) (pdf, 3 mb)
Thomas Jacobsen spiller golf i paragolfer. (pdf, 10 mb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS