Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Spille golf » Funksjonshemmede » Klassifisering

Klassifisering

NGF klassifiserer funksjonshemmede spillere, samt spillere som ønsker dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser når det gjelder bruk av caddie og transport.

funksjonshemmede spillere

Klassifisering er en måte å sette i system og gjøre konkurranser for  funksjons-hemmede rettferdige. Som i bryting og boksing, hvor utøvere kategoriseres basert på vekt, blir utøvere med funksjonshemning delt i klasser basert på grad av funksjons-hemning i forhold til den enkelte idrett. I golf vurderes spillere i forhold til minste funksjonshemning, og NGF følger internasjonale klassifiseringsregler.

Funksjonshemmede spillere vil kunne få personlige modifikasjoner i henhold til R&As spesifikasjoner (www.randa.org), samt dispensasjon fra turneringsbestemmelsene. Modifikasjoner og evt. dispensasjoner fra turneringsbestemmelsene gjelder for alt spill i Norge inkl. handicaptellende runder, turneringer med og uten handicap, herunder mesterskap.

spillere som ønsker dispensasjon fra turneringsbestemmelsene

Personer som på grunn av sykdom/skade har behov for dispensasjon fra turneringsbestemmelsene når det gjelder bruk av caddie og transport, må klassifiseres. 

Spesifiseringer i forhold til dispensasjon fra NGFs generelle turneringsbestemmelser.

Dispensasjon fra turneringsbestemmelsene gir ikke automatisk rett til deltakelse i konkurranser for funksjonshemmede.

Hvordan bli klassifisert i golf?

For å bli klassifisert må funksjonsnedsettelsen være varig eller progredierende, og det som vurderes er hvilke begrensninger spilleren har og hvilke tilpasninger som er nødvendig i forhold til å kunne spille golf.

Klassifiseringen foretas av et team bestående av to klassifisører (lege og fysioterapeut), gjennom en samtale og noen enkle standardiserte tester. I enkelte tilfeller vil klassifisørene også observere spilleren under trening og/eller spill.

Alle som ønsker å bli klassifisert skal fremlegge legeerklæring fylt ut av fastlegen, og i enkelte tilfeller er det nødvendig å fremlegge en spesialisterklæring.

Last ned legeerklæring som skal fylles ut av fastlegen.

Klassifiserte spillere får et klassifiseringskort, samt et skriv med personlige modifikasjoner og/eller dispensasjoner. Personlige modifikasjoner gjelder kun hvis de er gjort kjent for turneringskomiteen før en turnering, samt for markør i forkant av en golfrunde.

Det er gratis å bli klassifisert, men spilleren må selv dekke eventuelle reisekostnader.

Klassifiseringsmuligheter i 2017:

Dato Sted
25.3 Fornebu Indoor Golf Center
13.5 Soon GK (fra kl 10.00)
26.5 Molde GK (fra kl 17.00)
18.8 Drøbak GK

Påmelding må skje til NGF senest en uke før klassifisering.

Spørsmål vedrørende klassifisering og klassifiseringsmuligheter kan rettes til NGF v/ Gøril Hansen på tlf. 995 76 525 eller e-post goril.hansen@golfforbundet.no.

Golfbil og motoriserte traller

NGFs styre (08.03.2007) anbefaler klubber som har golfbil eller motordrevet tralle, om utlån til klassifiserte spillere, gratis eller til redusert pris. Klassifiseringsbevis utstedt av NGF framvises.

Klassifisering av døve golfspillere

For å kunne delta i turneringer i regi av World Deaf Golf Federation, kreves et hørselstap på 55 desibel på det beste øret. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under konkurransen.

Se www.deaflympics.com for nedlasting av audiogram.

Kontaktperson NGF:

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent
Mobil: 995 76 525 Send e-post

Vedlagte filer

Klassifisering i golf - plakat (pdf, 312 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS