Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Toppidrett

Toppidrett

NGF har i henhold til golf-Norges virksomhetsplan, en omfattende satsing på spillere som satser på golf. Satsingen er organisert i Team Norway og omhandler spillere 13 år og eldre.

Hovedmålet med NGFs toppidrettsvirksomhet er å få frem spillere som hevder seg på høyt internasjonalt nivå. Høyt internasjonalt nivå er per tid definert som topp 1000 på World Golf Ranking (OWGR) for herrer og topp 500 på Rolex Ranking (RR) for kvinner.

NGFs mål i perioden frem til 2019 er å ha oppnådd 20 poeng på skalaen nedenfor.

Poeng

Per spiller på OWGR
som er rangert

Per spiller på RR
som er rangert

6 1 1
5 2-20 2-10
4 21-100 11-50
3 101-250 51-125
2 251-500 126-250
1 501-1000 251-500

Kommentar angående kun å anvende resultatmål på profesjonelt nivå:

Langsiktighet er en avgjørende faktor for å kunne lykkes på profesjonelt nivå, og en resultatmålsetning som kun fokuserer på sluttmålet gjør at vi sender et tydelig signal til spillere, trenere og ledere om hva som kreves. I profesjonell golf er det ingen som bryr seg om hva man har prestert som amatør.

KRITERIER FOR UTTAK

Spillere som tas ut på Team Norway vurderes etter:

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS