Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Toppidrett » Etikk ved klubbskifte

Etikk ved klubbskifte

Det kan ofte føles negativt for en klubb å miste en god spiller. Gode spillere utgjør ofte ryggraden i den sportslige satsingen til klubben. NGFhar i denne forbindelse utarbeidet noen etiske retningslinjer i forbindelse med klubbskifte.

En utøver som er ønsket av andre klubber er gjerne forbilde for andre og således viktig i rekrutteringsarbeidet. I tillegg kan spilleren være en direkte årsak til klubbens plassering i lagkonkurranser, blant annet divisjonsspillet. Likeledes kan klubben gjennom flere år ha satset betydelige ressurser på spilleren, og opplever i noen tilfeller et klubbskifte som et svik.

Fra tid til annen kommer det inn henvendelser fra klubbene til forbundet vedrørende spørsmål om regler for klubbskifte for unge spillere som er satset på i hjemmeklubben. Dette er spillere som holder relativt høyt ferdighetsnivå, og som av den grunn også er attraktive for andre klubber.

Det som imidlertid kan føles mest negativt er når andre klubber aktivt forsøker å rekruttere gode spillere som er bygget opp i andre klubber. I en del andre idretter er det utviklet regler for overganger langt nedover i aldersklasser. Fotball er et godt eksempel på dette.

Følgende etiske retningslinjer er vedtatt av Norges Golfforbunds styre:

For øvrig vises det til de formelle overgangsreglene som er hjemlet i amatørreglene og norsk idretts generelle lovverk for øvrig.

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS