Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Toppidrett » Etikk ved klubbskifte

Etikk ved klubbskifte

Det kan ofte føles negativt for en klubb å miste en god spiller. Gode spillere utgjør ofte ryggraden i den sportslige satsingen til klubben. NGFhar i denne forbindelse utarbeidet noen etiske retningslinjer i forbindelse med klubbskifte.

En utøver som er ønsket av andre klubber er gjerne forbilde for andre og således viktig i rekrutteringsarbeidet. I tillegg kan spilleren være en direkte årsak til klubbens plassering i lagkonkurranser, blant annet divisjonsspillet. Likeledes kan klubben gjennom flere år ha satset betydelige ressurser på spilleren, og opplever i noen tilfeller et klubbskifte som et svik.

Fra tid til annen kommer det inn henvendelser fra klubbene til forbundet vedrørende spørsmål om regler for klubbskifte for unge spillere som er satset på i hjemmeklubben. Dette er spillere som holder relativt høyt ferdighetsnivå, og som av den grunn også er attraktive for andre klubber.

Det som imidlertid kan føles mest negativt er når andre klubber aktivt forsøker å rekruttere gode spillere som er bygget opp i andre klubber. I en del andre idretter er det utviklet regler for overganger langt nedover i aldersklasser. Fotball er et godt eksempel på dette.

Følgende etiske retningslinjer er vedtatt av Norges Golfforbunds styre:

For øvrig vises det til de formelle overgangsreglene som er hjemlet i amatørreglene og norsk idretts generelle lovverk for øvrig.

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS