Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Turneringer » EGA Handicap System

EGA Handicap System

EGA Handicap System revideres hvert fjerde år. De gjeldende handicapbestemmelsene er gyldige fra 1. januar 2016.

European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000, og en oversatt og bearbeidet versjon ble innført i Norge fra 1. januar 2001.

Systemet var svært likt det systemet som ble innført av Council of National Golf Unions (CONGU) i 1983, og som ble benyttet av NGF med små endringer i perioden 1983– 2000.

USGA Course Rating System ble innført i Norge i 1996 etter USGAs godkjennelse av 1. august 1995.

Siste versjon av EGA Handicap System ble revidert av EGA i 2015 og de nye bestemmelsene har gyldighet i 2016-2019.

Nedenfor kan du laste ned en norsk veiledning for klubber og spillere.

EGA Handicap System 2016-2019 på EGAs hjemmesider.

Vedlagte filer

EGA Handicap System 2016-2019 - originaldokumentet (pdf, 3 mb)
EGA Handicap System 2016-2019 - norsk veiledning for klubber (pdf, 831 kb)
EGA Handicap System 2016-2019 - norsk veiledning for spillere (pdf, 379 kb)
Informasjon om EGA turneringshandicap (pdf, 253 kb)
Forskjellige spilletyper og spilleformer (pdf, 501 kb)
Handicapgodtgjørelse (reduksjon av spillehandicap) side 7 (pdf, 501 kb)
Nyheter i EGA Handicap System 2016-2019 (pdf, 343 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS