Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Turneringer » Foreldrevettregler

Foreldrevettregler

”Foreldrevettregler” for golfturneringer

  1. Sett deg godt inn i regler og bestemmelser som gjelder for turneringen
  2. Respekter turneringsarrangør, turneringsleder og dommer og deres avgjørelser
  3. I samtlige juniorturneringer gjelder caddieforbud. Dette inkluderer også råd og hjelp til spilleren (Se Regelboken - definisjon av caddie og Regel 8 – råd)
  4. Hold god avstand til spillerne på banen (min. 10 m). Hold også god avstand til utslagssteder, fairways og greenområder
  5. Hvis du hjelper til å lete etter baller – let etter alle spillernes baller
  6. Kommunikasjon med spiller og overlevering av mat og klær må skje uten å forstyrre spillet
  7. Overlevering av golfutstyr (Se Regelboken - definisjon av Utstyr) skal godkjennes av dommer eller turneringsleder
  8. Oppdages regelbrudd, skal foreldre / tilskuere ikke gripe inn, men informere dommer eller turneringsleder
  9. Dommer / turneringsleder er eneste myndighet for regeltolkning

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS