Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Turneringer » Foreldrevettregler

Foreldrevettregler

”Foreldrevettregler” for golfturneringer

  1. Sett deg godt inn i regler og bestemmelser som gjelder for turneringen
  2. Respekter turnerings arrangør, - leder og dommer og deres avgjørelser
  3. I samtlige juniorturneringer gjelder caddieforbud. Dette inkluderer også råd og hjelp til spilleren (Se Regelboken - definisjon av caddie og Regel 8 – råd)
  4. Hold god avstand til spillerne på banen (min. 10 m). Hold også god avstand til utslagssteder, fairways og greenområder
  5. Hvis du hjelper til å lete etter baller – let etter alle spillernes baller
  6. Kommunikasjon med spiller og overlevering av mat og klær, må skje uten å forstyrre spillet
  7. Overlevering av golfutstyr (Se Regelboken - definisjon av Utstyr) skal godkjennes av dommer eller turneringsleder
  8. Oppdages regelbrudd, skal foreldre / tilskuere ikke gripe inn, men informere dommer eller turneringsleder
  9. Dommer / turneringsleder er eneste myndighet for regeltolkning

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS