Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Turneringer » Golfregler og bestemmelser

Golfregler og bestemmelser

Golfreglene med vedlegg og handicapbestemmelsene revideres hvert fjerde år. De gjeldende golfreglene og handicapbestemmelsene er gyldige fra 1. januar 2012.

Rules of Golf 2012-2015

Regelboken kan kjøpes hos din golfklubb.

Vedlagte filer

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2015 (pdf, 702 kb)
NGFs anbefalte lokale regler 2015 (doc, 35 kb)
NGFs regelkort 2015 (Hard Card for forbundsturneringer) (pdf, 424 kb)
NGFs regelkort 2015 (A4 format) (pdf, 522 kb)
Spilletyper og spilleformer 2015 (pdf, 419 kb)
Golfreglene 2012-2015 inkl. amatørreglene (pdf, 4 mb)
Amatørreglene - en kort beskrivelse og de viktigste endr. fra 2012 (pdf, 417 kb)
Tillegg til amatørregel 6-2: merking av klær og utstyr (pdf, 206 kb)
EGA Handicap System 2014-2015 - Norsk veiledning (pdf, 628 kb)
EGA Handicap System 2012-2015 - Hva er nytt? (pdf, 285 kb)
EGA Handicap System 2012-2015 - Engelsk versjon (pdf, 761 kb)
EGA Handicap System 2012-2015 - EGA turneringshandicap (pdf, 227 kb)
NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg (DSU) reglement (pdf, 25 kb)
NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg (DSU) skjema for anmeldelse (doc, 33 kb)
World Amateur Golf Ranking (WAGR) - hvordan fungerer det? (pdf, 370 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS