Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Turneringer » Golfregler og bestemmelser

Golfregler og bestemmelser

Golfreglene med vedlegg og handicapbestemmelsene revideres hvert fjerde år. De gjeldende golfreglene og handicapbestemmelsene er gyldige fra 1. januar 2012.

Rules of Golf 2012-2015

Regelboken kan kjøpes hos din golfklubb.

Vedlagte filer

Golfreglene 2012-2015 inkl. amatørreglene (pdf, 4 mb)
Amatørreglene-En kort beskrivelse og de viktigste endr. fra 2012 (pdf, 417 kb)
Tillegg til amatørregel 6-2: merking av klær og utstyr (pdf, 206 kb)
NGFs generelle turneringsbest. og anbefalte lokale regler 2014 (pdf, 776 kb)
EGA Handicap System 2014-2015 - Norsk veiledning (pdf, 628 kb)
EGA Handicap System 2012-2015 - Hva er nytt? (pdf, 285 kb)
EGA Handicap System 2012-2015 - Engelsk versjon (pdf, 761 kb)
EGA Handicap System 2012-2015 - EGA turneringshandicap (pdf, 227 kb)
NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg (DSU) reglement (pdf, 25 kb)
NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg (DSU) skjema for anmeldelse (doc, 33 kb)
World Amateur Golf Ranking (WAGR) - hvordan fungerer det? (pdf, 370 kb)
Spilletyper og spilleformer (pdf, 495 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS