Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Turneringer » Narvesen Tour (junior bredde)

Narvesen Tour (junior bredde)

Fokus for alle regionale aktiviteter og konkurranser for barn, ungdom og juniorer er rekruttering – ivaretakelse og utvikling, uavhengig av kjønn, alder, nivå og ambisjoner, fra nybegynneren til elitespilleren. Regionale aktiviteter/konkurranser/turneringer koordineres av regionene og målet er å skape et bredt tilbud til alle kategorier spillere.

Narvesen Tour er åpne klubbturneringer i golf for barn og juniorer, og arrangeres av golfklubbene i hver region.

Alle jenter og gutter i alderen 9-19 år er velkommen til å delta på Narvesen Tour, uavhengig av tidligere turneringserfaring. Turneringene er derfor inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og ferdighetsnivå, og det er ulike spilleformer og banelengder tilpasset klassene. 

Narvesen Tour skal være en av møteplassene hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til å bli bedre golfspillere i et mestringsorientert miljø. 

Banen og baneoppsett (Tee It Forward)

På Narvesen Tour spiller juniorer i alle kategorier, fra de yngste til de eldste, fra nybegynnere til elitespillere, på det samme golfanlegget. Noen slår kort og noen slår langt. Mange spiller turnering utenfor klubben sin for aller første gang. 

Med unntak av de aller yngste barna spiller alle samtidig på den samme banen, med de samme hullplasseringene. Turneringsbanen skal derfor ha hullplasseringer som alle klassene har muligheter til å spille mot, og banelengden skal varieres for de ulike klassene (alder, kjønn og nivå). Det er ønskelig at alle klasser spiller en bane som er handicaptellende. 

Narvesen Tour skal først og fremst rekruttere flere jenter og gutter til turneringsspill, på tvers av klubbene. Narvesen Tour er ikke turneringer hvor elitespillere skal utfordres eller hvor arrangørklubben skal «vise hvor vanskelig banen er».  

Arrangørklubben skal ha fokus på å tilrettelegge for at det blir morsomt å konkurrere når man spiller Narvesen Tour, og at alle spillerne opplever glede og mestring, slik at de får lyst til å spille Narvesen Tour også neste gang den arrangeres. 

Målsetning

Økt andel barn og unge i klubbene og økt andel juniorer som konkurrerer i turneringsspill på alle nivåer er ett av målene i golf-Norges virksomhetsplan for perioden 2016-2019.

Terminlister 2016

Terminlisten for Narvesen Tour koordineres av regionens Turneringskoordinator, i samarbeid med golfklubbene og NGF, og finnes i regionenes turneringsmodul i GolfBox (se under):

Region Østlandet Øst i GolfBox

Region Østlandet Vest i GolfBox

Region Midt-Norge i GolfBox

Region Sør-Østlandet i GolfBox

Region Vestlandet Sør i GolfBox

Region Vestlandet Nord i GolfBox

Øystein Tamburstuen

Teamleder / Spill- og turneringskonsulent
Mobil: 902 12 484 Send e-post

Vedlagte filer

Narvesen Tour 2016 - turneringsbestemmelser og informasjon (1. juni) (pdf, 373 kb)
Narvesen Tour regelkort 2016 (A4 format) (pdf, 548 kb)
Narvesen Tour regelkort 2016 (A5 format) (pdf, 450 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS