Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Turneringer » Usportslig opptreden

Usportslig opptreden

Norges Golfforbunds Disiplinær- og sanksjonsutvalg (DSU) består av leder og to medlemmer. Utvalget oppnevnes av styret i Norges Golfforbund (NGF) og er vedtaksført dersom minst to av medlemmene deltar i behandlingen.

DSU skal behandle og avgjøre:

- Saker der det er aktuelt for NGF å ilegge en alminnelig disiplinærforføyning for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel i medhold av NIFs lov § 11-1. Slike forføyninger regnes ikke som straff etter NIFs lov.

- Saker som gjelder overtredelse av sanksjonsreglementet i NGFs turneringsbestemmelser, jf. også NIFs lov § 11-2. Slike sanksjoner regnes heller ikke som straff etter NIFs lov.

- Saker der det skal vurderes å anmelde noen til NIFs domsutvalg for brudd på idrettens straffebestemmelser, jf. NIFs lov § 11-3 flg. DSU gir i slike saker sin innstilling til NGFs styre som avgjør om NGF skal inngi påtalebegjæring.

Se også punktet "Usportslig opptreden i forbundsturnering – sanksjonsreglement" på side 19 i NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer her

Vedlagte filer

NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg (DSU) reglement (pdf, 25 kb)
NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg (DSU) skjema for anmeldelse (doc, 33 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS