Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Turneringer » Wild Cards

Wild Cards

For spill i forbundsturneringer kan NGF gi Wild Card til enkelte spillere som ved spesielle tilfeller ikke har hatt mulighet til å kvalifisere seg til den enkelte turnering etter gjeldende kvalifiseringsprinsipper.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Kun spillerens hjemmeklubb gjennom trener, eliteleder, juniorleder, sportssjef e.l. har anledning til å søke om Wild Card på vegne av spilleren.

Søknader fra foreldre/familie eller spilleren selv blir ikke vurdert.

Søknader skal sendes til: turnering@golfforbundet.no senest innen påmeldingsfristen for den aktuelle turneringen.

NB! Alle søknader må merkes "Wild Card" og turneringen det gjelder. Søknadene blir vurdert av NGFs idrettsavdeling og eventuell tildeling av WC gjøres når påmeldingsfristen for den aktuelle turneringen har gått ut.

Alle tildelinger av Wild cards gjøres på individuelt grunnlag basert på søknad og turnering.

NB! En spiller kan ikke tildeles Wild Card uten å være påmeldt til aktuell turnering. Det kan ikke søkes om Wild Card på grunn av glemt påmelding eller dersom en spiller ikke har klart å kvalifisere seg etter spill i kvalifiseringsturnering.

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS