Aktivitet

Klubber med attraktive aktivitets- og konkurransetilbud er et av kriteriene for at golf Norge skal nå målet om flere og bedre golfspillere. For å treffe rett, skal aktiviteten og graden av utfordring stå i samsvar med den enkeltes ferdigheter.

Image

Barnegolf

Barn i denne alderen er aktive. De er høyt og lavt og alltid ute etter å utforske det ukjente. De er fulle av fantasi. De har lett for å lære seg nye bevegelser. Alt dette må vi dra nytte av i aktiviteter og trening.

Les mer her

Sportslig plan

Sportslig plan er golf-Norges veikart til fremgang.

Se sportlig plan

Jente- og kvinnegolf

Flere jenter og kvinner som aktive spillere, ledere og trenere!

Les mer her

Golf i skolen

Golfklubber med nærhet til skoler har en gylden mulighet til å presentere golf som en aktivitet i skolen.

Les mer om golf i skolen

Til toppen