Klubber med attraktive aktivitets- og konkurransetilbud er et av kriteriene for at golf Norge skal nå målet om flere og bedre golfspillere. For å treffe rett, skal aktiviteten og graden av utfordring stå i samsvar med den enkeltes ferdigheter.

Aktivitet handler om å rekruttere nye spillere, ivareta dem som er kommet i gang og sikre mulighetene til å utvikles videre. Det gjelder å finne ut av hvordan man varierer aktiviteter og konkurranser slik at de er forlokkende for nybegynneren og den som er kommet lenger i sin utvikling.

Der hvor det går en rød tråd gjennom alle faser, rekruttering – ivaretakelse – utvikling, er sannsynligheten større for at mennesker beholder interessen oppe og bevares som aktive medlemmer i klubben.

Veien til golf

Gjennom nybegynnerkurset skal spilleren komme i gang med treningen samt lære det mest grunnleggende om sikkerhet, golfvett og ferdsel på golfbanen.

NXT LVL

NXT LVL er en ferdighetstrapp for golfspillere på alle nivåer, fra nybegynner til scratch spiller!

Barnegolf

Golfaktiviteter er for de yngste spillerne, 6 til 12 år.

Paragolf

NGF har, gjennom sine klubber, ansvar for å legge til rette golf også for funksjonshemmede.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club