Barnegolfen er for de yngste spillerne, 4 til 12 år.

Barn i denne alderen er aktive. De er høyt og lavt og alltid ute etter å utforske det ukjente. De er fulle av fantasi. De har lett for å lære seg nye bevegelser. Alt dette må vi dra nytte av i aktiviteter og trening.

Sportslig plan for Norsk golf beskriver barns utvikling i to trinn, «Aktiv start» og «Lære å spille».

Aktiv start (4-6 år og 7-9 år)

Aktiv start er inngangen til golf for våre aller yngste, og all innlæring skal ha leken i fokus. Aktiviteten skal være lystbetont, styrke fellesskapsfølelsen og gi en følelse av mestring i hver økt. Vi skal utvikle basisferdigheter og få barna til å glede seg til å spille og trene.

Lære å spille (10-12 år)

«Lære å spille» er kanskje det viktigste trinnet i den aldersrelaterte treningen. Utøverne er i den motoriske gullalder (begynner allerede i slutten av forrige trinn), hvor grunnmotoriske ferdigheter kan automatiseres. Vi fokuserer på basisferdigheter for idrett samtidig som vi jobber med det golftekniske, spesielt køllehastighet. Barna har nå utviklet evner til å samarbeide, som dras inn i treningen.

Norsk golfs verdigrunnlag GLEDE – MESTRING – GODT MILJØ passer utmerket for enhver barnevirksomhet. Viktigere enn alt annet er at treningen er morsom, at barna føler mestring og utvikling og ikke minst at klubben klarer å skape et godt miljø hvor alle blir sett og tatt vare på uansett ferdigheter eller ambisjoner. Lykkes dere med å skape et miljø hvor barna trives og hvor foreldrene ser at «dette er en bra plass å være for mitt barn», da har dere kommet langt på vei mot en glimrende barnevirksomhet på klubben!

I menyen i banneret over kan dere finne informasjon om det meste som berører golfaktivitet for barn, trening, turneringer, politiattester med mer.

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club