Barnegolf

Barnegolfen er for de yngste spillerne, 3 til 12 år.

Barn i denne alderen er aktive. De er høyt og lavt og alltid ute etter å utforske det ukjente. De er fulle av fantasi. De har lett for å lære seg nye bevegelser. Alt dette må vi dra nytte av i aktiviteter og trening. Sportslig plan for Norsk golf beskriver barns utvikling i to trinn, «Aktiv start» og «Lære å spille».

Aktiv start (3-5 år og 6-9 år)

Aktiv start er inngangen til golf for våre aller yngste, og all innlæring skal ha leken i fokus. Aktiviteten skal være lystbetont, styrke fellesskapsfølelsen og gi en følelse av mestring i hver økt. Vi skal utvikle basisferdigheter og få barna til å glede seg til å spille og trene.

Lære å spille (10-12 år)

«Lære å spille» er kanskje det viktigste trinnet i den aldersrelaterte treningen. Utøverne er i den motoriske gullalder (begynner allerede i slutten av forrige trinn), hvor grunnmotoriske ferdigheter kan automatiseres. Vi fokuserer på basisferdigheter for idrett samtidig som vi jobber med det golftekniske, spesielt køllehastighet. Barna har nå utviklet evner til å samarbeide, som dras inn i treningen.

Norsk golfs verdigrunnlag GLEDE – MESTRING – GODT MILJØ passer utmerket for enhver barnevirksomhet. Viktigere enn alt annet er at treningen er morsom, at barna føler mestring og utvikling og ikke minst at klubben klarer å skape et godt miljø hvor alle blir sett og tatt vare på uansett ferdigheter eller ambisjoner. Lykkes dere med å skape et miljø hvor barna trives og hvor foreldrene ser at «dette er en bra plass å være for mitt barn», da har dere kommet langt på vei mot en glimrende barnevirksomhet på klubben!

Nedenfor kan dere finne informasjon om det meste som berører golfaktivitet for barn, trening, turneringer, politiattester med mer.

Til toppen