Foreldrevett

Alle som driver med barn og ungdom innen golfen bør bidra til å skape en god treningskultur og riktige holdninger hos både barn og foreldre, foresatte og ledere. Du kan bidra til å gjøre idretten golf til en god opplevelse for barna.

Generelle huskeregler for foreldre og ledere:
  1. Vis interesse for både treninger og turneringer - barna ønsker det!
  2. Sørg for at ditt barn møter til rett tid - unngå unødig stress
  3. Sørg for riktig og fornuftig utstyr og klær - ikke overdriv
  4. Oppmuntre både i medgang og motgang. Husk at ALLE spillerne trenger oppmuntring
  5. Spør om treningen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet
  6. Lær barna å tåle både seier og tap
  7. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner og tilby din hjelp
  8. Tenk på at det er ditt barn som spiller golf - ikke du!
  9. Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med andre
  10. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier
Til toppen