Golftrening for barn

Aktiviteter for å oppleve samhold og utvikling

Barnegolf kan omfatte mange slags faste aktiviteter, slik som organisert trening, leir, hyggekvelder, tur til naboklubb mm. La barna lykkes ofte, bygg på fremgang. Dette er enklere å få til hvis man gir barna muligheten til å trene på de samme tingene flere ganger. De aller fleste syns at konkurranser og turneringer er morsomme. La de være enkle, det viktigste er å oppleve litt spenning.

Testtilfeller for å ta et av Golfmerkene er en måte å få inn konkurransemomentet i treningen. Viktigst av alt er at aktivitetene er morsomme, at alle blir sett og tatt vare på uansett ferdigheter eller ambisjoner.

 • La treningen være allsidig med leker som omfatter hopp, kast, løping, rotasjoner, mm. Ha med golfbevegelse og golfslag i lekene for å øke lysten til å bevege seg.
 • Gjentagelser, små variasjoner over det samme, er viktig. Der er barn suverene. Har barna først funnet noe morsomt, tar det mye lenger tid før de setter lokket på. Barn liker ritualer.
 • La de golfspesifikke delene i treningen omfatte grep, ballposisjon, bevegelse med mere, alt i veldig enkel og grunnleggende form. La barna prøve ulike fremgangsmåter som gir muligheter for egne oppdagelser. Husk å hele tiden ha fokus på glede og mestring, ikke «mase» for mye om grep, oppstilling eller andre golftekniske ting.

Sportslig plan for norsk golf

Sportslig plan er golf-Norges veikart til fremgang. Planen skal definere hva som skal prege den norske golfen i fremtiden. Den delen i sportslig plan som handler om barns utvikling kalles for aldersrelatert trening og skal bland annet bidra til at utviklingen av unge golfere skal skje i riktig rekkefølge.
Sportslig plan skal være en «dreiebok» for klubben ved planlegging av den idrettslige aktiviteten.

Sportslig plan finner du her.

Øvelsesbanken

NGF Øvelsesbank - Norges Golfforbund (golfforbundet.no) er et nyttig verktøy for alle trenere. Her finner dere:

 • Over 100 golføvelser for spillere på alle nivå.
 • Over 100 basisøvelser (trening, oppvarming og leker).
 • Mulighet å filtrere søk etter vanskelighetsgrad, målgruppe og del av spillet.
 • Mulighet for å lage egne økter og treningsperioder.
 • Mulighet for å foreslå nye øvelser.
Barn og golf-meker

Golfmerkene motiverer barna til å lære og gir dem et bevis på hva de har lært.

Barna begynner med puttemerket på første trinn i stigen og fortsetter klatringen oppover. Det benyttes egne scorekort for hvert av merkene. I tillegg til de praktiske ferdighetene, skal spilleren kunne besvare noen spørsmål om golfvett og regler for å få godkjent det enkelte merket. Når en spiller har klart sølvmerket, kan spilleren få golfkortet.

Øvelsene til Golfmerket arrangeres best som en naturlig del av barnas treningsaktivitet i klubben. Opplæringen gjennomføres mest mulig i praksis, med støtte av et aktivitetshefte.

Spillerne skal gjennomføre øvelser på 9 forskjellige stasjoner. Øvelsene omfatter putting, chipping, pitching over nett, bunkerslag, lengste drive, spill av et par 3 hull og triksing med ball.

Når alle øvelsene på et scorekort er bestått, har utøveren klart merket.

Barn og golf merker kan bestilles på www.idrettsbutikken.no

Nybegynneropplæring for barn

At vi trenger flere barn og unge inn i golfen, er det liten tvil om. Hvis vi skal lage en morsom og spennende inngang i golfen for barn og unge, er det ingen selvfølge at vi skal tilby et VTG kurs sammen med voksne. Helst ser vi at barn introduseres for golf i ordinær trening på lik linje med andre idretter og på den måten får lov til å vokse inn i golfen.

Det finnes i dag tre måter for barn og unge til å få golfkortet:

 1. Man deltar på trening, spill og konkurranser i klubbens regi gjennom sesongen. Regler og golfvett legges inn som en naturlig del av den ordinære treningen, og når tiden er moden, får våre unge et golfkort på lik linje med voksne.
 2. Egne VTG-kurs for barn og unge, sommerleir eller golfcamp. Ta gjerne utgangspunkt i kursprogrammet for voksne basert på treningskortet, men programmet og pedagogikken må tilpasses barnas alder og modning.
 3. Når en familie ønsker å begynne sammen er det naturlig at barnet går et vanlig VTG-kurs sammen med de voksne. Prøv likevel å få inn barnet i klubbens barn- og juniorvirksomhet etter endt kurs.

Dette kan dere lese mer om i vedlegget "VTG-kurs for barn og unge - Veileder", som dere finner til høyre på denne siden.

Til toppen