Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor minderårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Du finner veiledere, skjemaer, spørsmål og svar om ordningen og hvordan idrettslagene skal håndtere den på Norges Idrettsforbunds nettsider.

Til toppen