Utdanning

Hvordan dere rekrutterer, ivaretar og beholder barn kan du lære mye om i noen av våre mange kurs og utdanninger.

Her kan du lese om noen av de utdanninger som er mest aktuelle for dem som skal ivareta barn og unge i golfklubben.

Trener 1 

Første nivå i trenerløypa hvor fokus er på innlæring og deltakelse. Trener 1 er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning og bli frivillig trener i klubben.
Målgruppen er nybegynnere på barne-, ungdom og voksennivå. På Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Ungdomsdriven

Ungdomsdriven er et av NGFs satsingsområder for å engasjere ungdom i trener og lederfunksjoner i egen klubb. Kurset består av 3 helgesamlinger + praksis i egen klubb. Prosjektet er sammensatt av Trener 1 og «Lederkurs for ungdom» og skal forberede deltakerne på trener- og lederverv i ulike deler av klubbarbeidet. Tilbudet er unikt i golf og norsk idrett for øvrig.

Aktivitetslederkurs

På aktivitetslederkurset utdannes ungdommer og voksne til aktivitetsledere. Aktivitetslederen skal bistå treneren med å planlegge, organisere og gjennomføre aktivitet for ulike grupper av spillere. Grupper kan deles inn etter alder, kjønn og ferdighetsnivå, men med hovedvekt på barn, unge og nybegynnere som gjennomfører Veien til Golf kurs. Gjennom bevisst bruk av aktivitetsledere vil klubben kunne tilby organisert trening, oppfølging og et godt sosialt miljø for flere

Mer informasjon om kurs i regi av NGF finner du her.

Nettbasert utdanning

NGF satser på å gjøre mer informasjon og opplæring tilgjengelig gjennom nettbasert utdanning; e-læring, streaming og webinarer. Til nå er i første rekke e-læringskurs produsert av Norges Idrettsforbund tatt i bruk i trenerutdanningen.

Kursene finner du her

Til toppen