Paragolf

Paragolf er golf for personer med funksjonsnedsettelse definert til bevegelseshemning, synshemning, utviklingshemning og hørselshemning.

Gøril Hansen
Gøril Hansen

Rådgiver paragolf

Rapport: Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. 

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med funksjonsnedsettelser.  Regel 25 i golfreglene modifiserer visse golfregler for å gi spillere med spesifikke funksjonsnedsettelser en mulighet til å spille på en rettferdig måte sammen med spillere som ikke har funksjonsnedsettelse, de samme funksjonsnedsettelsene eller annen form for funksjonsnedsettelse.

For å benytte regel 25 skal spillere være klassifisert. Golfspillere som ønsker dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser f.eks. i forhold til forbud mot bruk av transport i forbundsturneringer, skal også klssifiseres.

Her finner du mer informasjon om klassifisering i golf.

Paragolf strategi- og plandokument

NGF har vedtatt et strategi- og plandokument for paragolf for perioden 2023 - 2026. Strategi- og plandokumentet bygger på golf-Norges virksomhetsplan og idretts-Norges parastrategi "Én idrett - like muligheter".

Paragolf strategi- og plandokument 2023 - 2026

Har klubben spørsmål om paragolf?

Flere klubber har allerede et godt tilbud til enkeltutøvere eller grupper, mens andre kan ha lyst til å komme i gang. Ta gjerne kontakt med NGF dersom klubben har spørsmål om paragolf.

Informasjon for spillere med funksjonsnedsettelser

Parakompetansebank

Idrettsforbundet her lansert en parakompetansebank hvor det skal samles kunnskap, forskning og erfaring på tvers av idretter, slik at trenere på alle nivåer får et bedre grunnlag for trening og oppfølging av parautøvere. 

Her finner du parakompetansebasen.

Rapport: Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Til toppen