Paragolf er golf for personer med funksjonsnedsettelser*, og NGF har gjennom sine klubber ansvar for å tilrettelegge også for disse målgruppene.

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med funksjonsnedsettelser.  R&A har utviklet "The Modified Rules of Golf for Players with Disabilities" i den hensikt å gjøre det mulig for spillere med funksjonsnedsettelser å spille på like vilkår med spillere uten funksjonsnedsettelser, samt spillere med andre typer funksjonsnedsettelser.

Golfspillere med funksjonsnedsettelser kan gjennom å bli klassifisert få personlige modifikasjoner og ved behov gis dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser f.eks. i forhold til forbud mot bruk av transport i forbundsturneringer.

Her finner du mer informasjon om klassifisering i golf.

*Funksjonsnedsettelser inkuderer i denne sammenhengen personer med bevegelseshemning, personer med hørseslhemning, personer med synshemning og personer med utviklingshemning.

Trenger klubben hjelp for å komme i gang med paragolf?

Flere klubber har allerede et godt tilbud til enkeltutøvere eller grupper, mens andre kan ha lyst til å komme i gang. Ta gjerne kontakt med NGF dersom klubben har spørsmål om paragolf, eller trenger hjelp til å etablere et tilbud.

informasjon til spillere med  funksjonsnedsettelser

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club