Paragolf er golf for personer med funksjonsnedsettelse definert til bevegelseshemning, synshemning, utviklingshemning og hørselshemning.

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med funksjonsnedsettelser.  R&A har utviklet "The Modified Rules of Golf for Players with Disabilities" i den hensikt å gjøre det mulig for spillere med funksjonsnedsettelser å spille på like vilkår med spillere uten funksjonsnedsettelser, samt spillere med andre typer funksjonsnedsettelser.

Golfspillere med funksjonsnedsettelser kan gjennom å bli klassifisert få personlige modifikasjoner og ved behov gis dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser f.eks. i forhold til forbud mot bruk av transport i forbundsturneringer.

Her finner du mer informasjon om klassifisering i golf.

Trenger klubben hjelp for å komme i gang med paragolf?

Flere klubber har allerede et godt tilbud til enkeltutøvere eller grupper, mens andre kan ha lyst til å komme i gang. Ta gjerne kontakt med NGF dersom klubben har spørsmål om paragolf, eller trenger hjelp til å etablere et tilbud.

informasjon til spillere med  funksjonsnedsettelser

Parakompetansebank

Idrettsforbundet her lansert en parakompetansebank hvor det skal samles kunnskap, forskning og erfaring på tvers av idretter, slik at trenere på alle nivåer får et bedre grunnlag for trening og oppfølging av parautøvere. Foreløpig er det samlet kunnskap om syn- og bevegelseshemmede, men målet er at også hørsels- og utviklingshemmede skal inkluderes.

Her finner du parakompetansebasen.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club