Paragolf er golf for personer med funksjonsnedsettelse definert til bevegelseshemning, synshemning, utviklingshemning og hørselshemning.

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med funksjonsnedsettelser.  Regel 25 i golfreglene modifiserer visse golfregler for å gi spillere med spesifikke funksjonsnedsettelser en mulighet til å spille på en rettferdig måte sammen med spillere som ikke har funksjonsnedsettelse, de samme funksjonsnedsettelsene eller annen form for funksjonsnedsettelse.

Golfspillere med funksjonsnedsettelser kan gjennom å bli klassifisert få personlige modifikasjoner og ved behov gis dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser f.eks. i forhold til forbud mot bruk av transport i forbundsturneringer.

Her finner du mer informasjon om klassifisering i golf.

Paragolf Strategi- og plandokument

NGF har vedtatt et strategi- og plandokument for paragolf for perioden 2023 - 2026. Strategi- og plandokumentet bygger på golf-Norges virksomhetsplan og idretts-Norges parastrategi "Én idrett - like muligheter".

Paragolf Strategi- og plandokument 2023 - 2026

Trenger klubben hjelp for å komme i gang med paragolf?

Flere klubber har allerede et godt tilbud til enkeltutøvere eller grupper, mens andre kan ha lyst til å komme i gang. Ta gjerne kontakt med NGF dersom klubben har spørsmål om paragolf, eller trenger hjelp til å etablere et tilbud.

informasjon for spillere med  funksjonsnedsettelser

Parakompetansebank

Idrettsforbundet her lansert en parakompetansebank hvor det skal samles kunnskap, forskning og erfaring på tvers av idretter, slik at trenere på alle nivåer får et bedre grunnlag for trening og oppfølging av parautøvere. Foreløpig er det samlet kunnskap om syn- og bevegelseshemmede, men målet er at også hørsels- og utviklingshemmede skal inkluderes.

Her finner du parakompetansebasen.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club