Paragolf er golf for personer med funksjonsnedsettelser, og NGF har gjennom sine klubber ansvar for å tilrettelegge også for denne målgruppen.

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med funksjonsnedsettelser.  R&A har utviklet "The Modified Rules of Golf for Players with Disabilities" i den hensikt å gjøre det mulig for spillere med funksjonsnedsettelser å spille på like vilkår med spillere uten funksjonsnedsettelser, samt spillere med andre typer funksjonsnedsettelser.

Golfspillere med funksjonsnedsettelser kan gjennom å bli klassifisert få personlige modifikasjoner og ved behov gis dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser f.eks. i forhold til forbud mot bruk av transport i forbundsturneringer.

Her finner du mer informasjon om klassifisering i golf.

Trenger klubben hjelp for å komme i gang med aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser?

Ta gjerne kontakt med NGF dersom klubben har spørsmål om golf for personer med funksjonsnedsettelser, eller trenger hjelp for å komme i gang med tilrettelagt aktivitet for enkeltpersoner eller grupper.

informasjon til spillere med  funksjonsnedsettelser

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club