Paragolf er golf for personer med nedsatt funksjonsevne. NGF har gjennom sine klubber ansvar for å legge til rette golf også for funksjonshemmede.

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med ulike typer funksjonshemning.  R&A har utviklet ”A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities”  i den hensikt å gjøre det mulig for funksjonshemmede spillere å spille på like vilkår med funksjonsfriske, samt spillere med andre funksjonshemninger.

Golfspillere med funksjonsnedsettelser kan gjennom å bli klassifisert få personlige modifikasjoner og ved behov gis dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser f.eks. i forhold til forbud mot bruk av transport i forbundsturneringer.

Her finner du mer informasjon om klassifisering i golf.

støtte til aktivitet

Det finnes flere steder, både lokalt, regional og nasjonalt, hvor man kan søke midler til golf for funksjonshemmede. Dette kan f. eks være legater, organisasjoner eller offentlige midler. Gjennom å knytte seg til Golf - Grønn Glede kan også NGF bidra med støtte til aktivitetsrettede tiltak i klubb.

Trenger klubben hjelp for å komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede?

Ta kontakt med NGF dersom klubben har spørsmål om golf for funksjonshemmede, eller trenger hjelp for å komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede.

Her finner du mer informasjon om golf for funksjonshemmede.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club