NGFs styre oppfordrer klubber som har golfbil om utlån til klassifiserte spillere, gratis eller til redusert pris, og at spillere som har egen bil gis tillatelse til å bruke den.

Mange spillere med funksjonsnedsettelse er avhengig av transport for å spille golf, og i  forbundsturneringer er dette satt i system gjennom at spillere i målgruppen må klassifiseres og kan gis dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser. Sammenlignet med andre har disse spillerne en høyere kostnad knyttet til å spille golf, ved at de må dekke bruk av bil, enten ved å leie eller ved at de kjøper sin egen golfbil.

NGFs styre oppfordrer klubber som har golfbil om utlån til klassifiserte spillere, gratis eller til redusert pris, og at spillere som har egen bil gis tillatelse til å bruke den. Klassifiseringsbevis fra NGF må fremvises. (Vedtatt i møte 5 2019, sak 5/10)

Her kan du lese mer om klassifisering.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club