Golfbiler

NGFs styre oppfordrer klubber som har golfbil om utlån til klassifiserte spillere, gratis eller til redusert pris, og at spillere som har egen bil gis tillatelse til å bruke den.

Gøril Hansen
Gøril Hansen

Rådgiver paragolf

Mange spillere med funksjonsnedsettelse er avhengig av transport for å spille golf, og i  forbundsturneringer er dette satt i system gjennom at spillere klassifiseres og gis dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser. Sammenlignet med andre har disse spillerne en høyere kostnad knyttet til å spille golf, ved at de må dekke bruk av bil, enten ved å leie eller ved at de kjøper sin egen golfbil.

NGFs styre oppfordrer klubber som har golfbil om utlån til klassifiserte spillere, gratis eller til redusert pris, og at spillere som har egen bil gis tillatelse til å bruke den. Klassifiseringskort fra NGF må fremvises. (Vedtatt i møte 5 2019, sak 5/10)

Her kan du lese mer om klassifisering.

Til toppen