I 2000 begynte NGF med tilrettelegging av golf for funksjonshemmede. Det første tiltaket var en åpen dag for funksjonshemmede på Tyrifjord Golfklubb.

I perioden 2001 – 2003 ble inntektene fra NGFs veldedighetsturnering, Presidentens Pokal (ca. kr. 150 000 per år), brukt til å støtte lokale tiltak med henblikk på golf for funksjonshemmede. Flere klubber gjennomførte prosjekter med ulike målgrupper, og det ble gjort mange nyttige erfaringer. Den viktigste erfaringen var at golfklubbene stilte seg positive til å tilrettelegge aktivitet for funksjonshemmede.

Fra 1.januar 2004 overtok NGF ansvaret for golf for funksjonshemmede, noe som ble formalisert gjennom en avtale med Norges idrettsforbund. Dette skjedde etter en prosess som omfattet hele norsk idrett, hvor alle særforbund fikk ansvaret for å tilrettelegge sin idrett også for funksjonshemmede. NGF har gjennom sine klubber ansvar for å legge til rette golf for funksjonshemmede.

NGF legger til rette for en tour for funksjonshemmede med order of merits, samt andre turneringer og treffpunkt gjennom sesongen. Vi har hatt oppvisningsklasse for  funksjonshemmede i NM, og i 2017 er målet å få kåret en norsk mester i klasser for funksjonshemmede. Norwegian Open for funksjonshemmede arrangert i 2010 og 2011.

Tiltak og prosjekter

I perioden 2004 - 2012 tildelte NGF klubbene aktivitetsmidler til golf for funksjons-hemmede. Dette gir oss en god oversikt over gjennomførte tiltak i denne perioden.

NGF startet satsingen Golf - Grønn Glede i 2004, og med denne satsningen ønsker NGF å sette fokus på golfens velegnethet som helsebringende aktivitet. Klubbene som deltar velger sine målgrupper, og flere klubber legger til rette aktivitet for funksjonshemmede.

2012

 • Opplæring og bruk av paragolfer, trening for funksjonshemmede, Drøbak GK
 • Golf for utviklingshemmede, Asker GK
 • Samarbeid med Kysthospitalet i Stavern, Larvik GK
 • Samarbeid med og tilrettelegging for Beitostølen Helsesportssenter, Valdres GK
 • Åpen dag for funksjonshemmede, Ålesund GK

2011

 • Aktivitet for funksjonshemmede gjennom Aktiv fritid, Asker GK
 • Samarbeid med Kysthospitalet i Stavern, Larvik GK
 • Barn og unge med utviklingshemning i samarbeid med kommunen, Kongsvinger GK
 • Tilrettelegging av golfbanen for funksjonshemmede, Hitra GK
 • ”Veien tilbake” – svaksynte og funksjonshemmede, Drøbak GK
 • Samarbeid med og tilrettelegging for Beitostølen Helsesportssenter, Valdres GK
 • Aktivitet for synshemmede/funksjonshemmede, Mandal GK

2010

 • Golf for alle, Alta GK
 • Golf for ungdom med psykiske helseproblemer/rusproblemer, Lommedalen GK
 • Golf for synshemmede, Mandal GK
 • Inkludering av funksjonshemmede i skolegolfen, Stavanger GK
 • Golf for funksjonshemmede, Sunnmøre GK
 • Tilrettelegging for utviklingshemmede, Trondheim GK
 • Norwegian Open, NGF, Larvik GK
 • Åpen dag, NGF, Larvik GK

2009

 • Integrering av funksjonshemmede, Asker GK
 • Sound of happiness, Bjaavann GK
 • Introduksjonsdag for funksjonshemmede, Byneset GK
 • Golf for døve, Hakadal GK
 • Integrering i skolegolf, Kongsvinger GK
 • Summer camp, Kongsvinger GK
 • Golf for synshemmede, Mandal GK
 • Integreringsgolf, Selbu GK
 • Golf for funksjonshemmede på Hareid, Sunnmøre GK

2008

 • Summer Camp, Kjekstad GK og Kongsvinger GK
 • Golfiver, Lærdal GK
 • Golfbil til funksjonshemmede, Lofoten GK
 • Golf for alle!, Oppegård GK
 • Golf for funksjonshemmede, Sunnfjord GK

2007

 • Golf for funksjonshemmede, Asker GK
 • Introduksjonsdag for funksjonshemmede, Byneset GK
 • Golf for funksjonshemmede, Bærum GK
 • Økt tilgjengelighet, Hof GK
 • Golf for utviklingshemmede, Husøy GK
 • Summer Camp, Kjekstad GK
 • Golf for alle!, Oppegård GK

2006

 • Golf for funksjonshemmede, Asker GK
 • Tilrettelagt idrett, Drøbak GK
 • Golf for funksjonshemmede, Huseby og Hankø GK
 • Golf for utviklingshemmede, Husøy GK
 • Golf for blinde og svaksynte, Nes GK
 • Golf for funksjonshemmede, Norsjø GK

2005

 • Golf for svaksynte/blinde, Nes GK
 • Funkisane- få fleire funksjonshemma til å spele golf, Voss GK
 • Golf for funksjonshemmede, Gran GK
 • Integreringsgolf- utviklingshemmede, Selbu GK
 • Golf for utviklingshemmede, Husøy GK
 • Golf som aktivitetsmedisin, Sande GK
 • Golf for funksjonshemmede i Asker GK

2004

 • Nybegynnerkurs for utviklingshemmede, Asker GK
 • Golftrening for funksjonshemmede (trafikkskadde), Drøbak GK
 • Golf for funksjonshemmede, Mørk GK
 • Støtte til utstyr, greenfee, sosiale aktiviteter, Lillehammer GK

2003

 • Åpen dag i samarbeid med Aktiv fritid, Sandaker golfsenter
 • Introduksjonsdag for døve og utviklingshemmede, Trondheim GK
 • Golf for døve, Ålesund GK
 • Introduksjonsdag for funksjonshemmede, Oppdal GK
 • Døvemseterskap, Trondheim døves idrettslag/Byneset GK
 • ”Grønt Kort for alle” – utviklingshemmede ved Mesna vgs, Lillehammer GK
 • Introduksjonsdag for bevegelseshemmede, Lillehammer GK
 • Golf for utviklingshemmede, Selbu GK
 • Golf for utviklingshemmede, Vivil HIL, Rud/Hauger, Bærum golfsenter
 • Egen klubbkomité for integrering, Hvam GK
 • Gratis bruk av kjøretøy på banen, Mørk GK

2002

 • Åpen dag, NGF, Rud/Hauger
 • Nasjonalt golfstevne, Oslo Døves Sportsklubb
 • Tilrettelegging for bevegelseshemmet, Haugaland GK
 • Tilrettelegging for bruk av kjøretøy på banen, Hemsedal GK
 • Introduksjonsdag for funksjonshemmede, Byneset GK
 • Innkjøp av utstyr, Ålesund døves aktivitetsklubb
 • Introduksjonsdag for utviklingshemmede, Selbu GK
 • Golf for utviklingshemmede, Lillehammer GK

2001

 • Deltagelse i internasjonal turnering for døve, NFI 2001
 • Introduksjonsdag for funksjonshemmede, Molde og Moa GK
 • Golf for personer med psykiske lidelser, Asker GK
 • Introduksjonsdag for funksjonshemmede, Selbu GK
 • Golfkurs for døve v/Ålesund døves aktivitetsklubb, Ålesund GK
 • Golfkurs og trening for funksjonshemmede, Lillehammer GK
 • Tilrettelegging for bruk av kjøretøy på banen, Hof GK

2000

 • Åpen dag, Tyrifjord GK
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club