Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som etter søknad til bostedskommune utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å delta i samfunnet.

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Ledsagerbevis er en frivillig ordning som kommunene kan innføre, og ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmiddel der ordningen aksepteres. Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager, og det kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt/ treningskontakt.

NGF oppforder klubbene til å godta ledsagerbevis

Det er frivillig for golfklubbene å godta ledsagerbevis, men Norges Golfforbund oppfordrer klubbene til å godta dette ved forespørsel. I praksis betyr dette eksempelvis at ledsager slipper å betale greenfee, mens kortholder betaler gjeldende greenfee. Vi har ingen oversikt over hvor mange golfspillere som har ledsagerbevis, men det er ingen grunn til å tro at det vil bli stor pågang av personer som ønsker å benytte seg av ordningen. For de som utad ønsker å vise at de godtar ledsagerbevis, er det laget et merke som kan henges opp.

Norges idrettsforbund aksepterer ledsagerbevis ved alle idrettslige arrangementer i regi av organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund (vedtatt i Idrettsstyrets møte nr 6 – 1999/2003 sak 52). Av idretter vi kan sammenligne oss med vil eksempelvis et alpinanlegg som regel godta ledsagerbevis ved forespørsel.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club