Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet.

Gøril Hansen
Gøril Hansen

Rådgiver paragolf

Ledsagerbevis er en frivillig ordning som kommunene kan innføre, og ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmiddel der ordningen aksepteres. Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som tas med som ledsager, og det kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt.

Ledsagerbevis gjelder i hele landet, ikke bare i kommunen hvor den som har fått ledsagerbevis bor. Det gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

NGF styre oppfordrer klubbene til å godta ledsagerbevis ved forespørsel (vedtatt i møte nr 5 2019, sak 5/10). I praksis betyr dette eksempelvis at ledsager slipper å betale greenfee, mens kortholder betaler gjeldende greenfee. 

Norges idrettsforbund aksepterer ledsagerbevis ved alle idrettslige arrangementer i regi av organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund (vedtatt i Idrettsstyrets møte nr 6 1999/2003, sak 52). 

Til toppen