Støtte til aktivitet

Klubber som tilrettelegger aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser kan søke økonomisk støtte.

Det finnes flere steder både lokalt, regional og nasjonalt, hvor klubber kan søke økonomisk støtte til golf for personer med funksjonsnedsettelser. Dette kan f. eks være legater, organisasjoner eller offentlige midler. 

Til toppen