Klubber som tilrettelegger aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser kan søke økonomisk støtte.

Det finnes flere steder både lokalt, regional og nasjonalt, hvor klubber kan søke økonomisk støtte til golf for personer med funksjonsnedsettelser. Dette kan f. eks være legater, organisasjoner eller offentlige midler. Gjennom å knytte seg til Golf - Grønn Glede kan også NGF bidra med støtte til aktivitetsrettede tiltak i klubb.

Eksempler:

Her finner du mer informasjon om steder å søke midler.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club