Hvordan ta imot en golfspiller med funksjonsnedsettelse? På samme måte som man tar i mot alle nye medlemmer!

Et positivt første møte med klubben er viktig, både for klubb, spiller og evt. foresatte. Før første kursdag/trening kan man invitere til et besøk med omvisning på klubbhus og treningsanlegg, samt med informasjon om tilbudet.

Tips til ting å ta opp:

 • Avklar hvilke forventninger man har til aktiviteten og hvordan man sammen kan finne gode løsninger. Spør om det er behov for tilrettelegging eller om det er spesielle hensyn som må tas. Er det noe spilleren trenger hjelp til? Har spilleren behov for ledsager, og hvordan løses evt. dette?
 • Er det informasjon knyttet til sykdom/funksjonsnedsettelse trener bør ha? 
 • Gi informasjon om klubbaktivitet, medlemskontingent og treningsavgift.

Det er ingen fasit når det gjelder tilrettelegging og det er naturlig med prøving og feiling. Man må utfordre spillerene på hva de får til og hva de tror vil fungere, og det viktigste er å skape gode mestringsopplevelser, samtidig som man gir utfordringer.

Ting å tenke på:

 • Har klubben informasjon om paragolf på nettsiden? Hvem kan man evt. kontakte?
 • Har klubben reservert parkeringsplass(er) for personer med parkeringsbevis? 
 • Kan man lagre utstyr på klubben? Har klubben lagringsplass/ladeplass for paragolfer?
 • Har klubben utleie av golfbiler for bevegelseshemmede? Godtar klubben ledsagerbevis?

Under finner dere noe informasjon om målgruppene som omfattes av begrepet paragolf.

Utviklingshemning

Utviklingshemning er en samlebetegnelse for en rekke ulike diagnoser og tilstander knyttet til kognitive, språklige og sosiale vansker. Det er store individuelle forskjeller knyttet til hvor godt den enkelte fungerer i hverdagen og hvor stort behovet er for hjelp og assistanse. Mange kan ta et ordinært VTG-kurs, være en del av en treningsgruppe og klubbens øvrige aktivitet. For andre kan egne kurs og/eller treningsgrupper være fornuftig.

Tips til kommunikasjon:

 • Bruk korte setninger med konkret innhold. Ha et tydelig kroppsspråk - vis og forklar.
 • Ha klare rutiner og regler for aktiviteten, gjerne med gjenkjenning og repetisjoner fra en gang til neste. Start med enkle regler og utvid etter hvert. Hold god flyt i aktiviteten. Med mye stopp/prat/forklaring kan motivasjon og fokus bli borte. Ha gjerne en fast start og avslutning på treningen.

Film: Marthe Karoline Grina er medlem på Hauger Golfklubb.

Bevegelseshemning

Bevegelseshemning er et samlebegrep for forskjellige diagnoser som kan være medfødte eller ha oppstått på bakgrunn av skade eller sykdom, og golf kan være en fin idrett for personer med bevegelseshemning. Eksempelvis kan man spille med én arm, med armprotese, støttet til en krykke, med benprotese, på ett ben eller i paragolfer (motorisert golfrullestol). Om man er høyere eller lavere enn gjennomsnittet er ingen hindring, og golf gir god trening ved halvsidig lammelse. Avhengig av bevegelseshemningen kan spilleren ha behov for aktivitetstilpasninger, hjelpemidler eller kølletilpasning. Paragolferen er nevnt, men det finnes også enklere ting som en grepsforsterker i form av en golfhanske/-vott. Les mer om aktivitetshjelpemidler her.  Når det gjelder golfsvingen må man prøve seg fram til hva som passer den enkelte.

Film: André Toth fikk hjerneslag da han var 23 år. Spiller golf med en arm!

Synshemning

Med synshemning menes en så høy grad av synsnedsettelse at det har konsekvenser for personens utvikling og/eller daglige funksjon. Det finnes mange grader av synshemning, og det er ikke noe skarpt skille mellom det å være blind og å være svaksynt. Synsstyrken alene er ikke avgjørende for synsevnen. Synsfeltet er like viktig, og er det sterkt innskrenket kan man regnes som synshemmet selv om man kan lese fine bokstaver i den delen av synsfeltet som er bevart. Belysningen spiller også en rolle for synsevnen, og mange synshemmede får problemer med synet ved vekslende belysning.

I golf vil det være store forskjeller i behov for tilrettelegging for en som er svaksynt og en som er blind, både i forhold til opplæring og spill. Mens svaksynte i varierende grad har mulighet for å ta inn informasjon gjennom synsinntrykk, er blinde avhengig av god muntlig instruksjon ("billedlig" språk) og eventuelt baning av bevegelser.

For blinde er golf et tett samarbeid mellom spiller og coach (ledsager). Coach beskriver hull og avstand, gir råd om køllevalg og posisjonerer spiller og kølle til ball. Etter slag beskrives ballens bane. Spilleren må ha lært  grunnleggende teknikk og kunne svinge i balanse, ha riktig oppstilling (ved hjelp av coach) og være i stand til å slå ballen riktig lengde. Svaksynte kan i større grad spille golf individuelt, eventuelt med en ledsager som hjelper til med å se etter/finne ballen.

Tips til kommunikasjon:

 • Bruk navn når du henvender deg til en synshemmet. Si hvem du er, slik at dette oppfattes.

Film: Jeremy Poincenot mistet synet da han var 19 år. For blinde er golf lagidrett!

HørseLhemning

Hørselshemning er en betegnelse for en tilstand av fullstendig eller delvis tap av evne til å oppfatte eller forstå lyder. Hørselshemmede har i svært liten grad behov for tilrettelegging i golf, men noen kan ha problemer med balansen. For hørselshemmede er det utfordringer knyttet til kommunikssjon, språklig samhandling og å få med seg informasjon som karakteriserer funksjonsnedsettelsen.

Tips til kommunikasjon:

 • Lær enkle tegn som er nyttig i treningssammenheng.
 • Etabler øyekontakt og snakk direkte til den hørselshemmede. Ikke overdriv munnbevegelsene og snakk i normalt tempo. Det hjelper ikke å snakke høyt, det virker kunstig og gjør det vanskelig å munnavlese.
 • God belysning er viktig, og er dere ute er det viktig at den hørseshemmede ikke får solen imot.
 • Skriftlig informasjon om hva som skal gjøres før trening letter munnavlesingen. 
 • Visualisering og fysisk demonstrasjon er fine supplement til muntlig og skriftlig fremstilling av f. eks en øvelse.
 • Tegnspråktolk kan i endel situasjoner være hensiktsmessig/nødvendig. Dersom den hørselshemmede selv bestiller tolk, vil ikke dette koste klubben noe.

Film: Andrea Hjellegjerde er en av verdens beste kvinnelige døve golfspillere!

 

 

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club